Syn.: Pfundia arvensis (L.) Opiz
Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité

Ranunculus arvensis

Ranunculus arvensis

Rozšírenie: Európa okrem severnej Škandinávie, juhozápadná Ázia po Indiu, severná Afrika, Gran Canaria, adventívne Severná Amerika. U nás ustupujúci druh, vyskytujúci sa prevažne v teplejších oblastiach, max. do 700 m.

Ekológia: Burina v obilninách, poľné cesty, ruderálne stanovištia, v súčasnosti dosť zriedkavo.

Opis: Jednoročná, 20–60 cm vysoká bylina. Stonka vzpriamená, rozkonárená. Listy holé alebo pritlačeno chlpaté, najmä horné. Prízemné listy stopkaté, na báze pošvaté, dolné celistvé, klinovito obrátene vajcovité až obrátene vajcovité, na vrchole hrubo zúbkaté, vyššie položené listy môžu byť troj až päťdielne, s dvojzubými až trojzubými výkrojkami vpredu. Kvety 8–15 mm v priemere. Kališné lístky vajcovité, odstávajúce, žltozelené, riedko dlho chlpaté. Lupienky obrátene vajcovité, citrónovožlté, na báze so širokou nektáriovou šupinkou. Kvetné lôžko chlpaté. Nažky vajcovité, sploštené, ostnité, s ohnutým zobáčikom.

Ohrozenie a ochrana: V SR potencionálne zraniteľný druh (NT), v ČR silne ohrozený (C2t).

Ranunculus arvensis

Fotené: 10. 5. 2007 (Slovensko, Nižná Kamenica).