Syn.: Ranunculus montanus var. dentatus Baumg., Ranunculus dentatus (Baumg.) Freyn
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Ranunculus carpaticus
Rozšíření: Tento druh pryskyřníku je paleoendemitem Východních a Jižních Karpat, centrum rozšíření leží na Ukrajině a v Rumunsku. Na Slovensku je známý z jediné lokality v Bukovských vrších u obce Zboj, kde roste izolovaně na samé severozápadní hranici areálu.
Ekologie: Je to horský druh, na Slovensku roste v bučinách, jinde i ve smrkových lesích, ve výškách okolo 1000 m n. m. Nejčastěji se vyskytuje na okrajích lesa nebo v lesních světlinách a světlejších prameništích, vzácněji vstupuje i do smilkových trávníků polonin. Vyžaduje vlhké až zamokřené půdy s dostatečným množstvím humusu. Často jej najdeme spolu s blatouchem (Caltha palustris), kamzičníkem rakouským (Doronicum austriacum), upolínem nejvyšším (Trollius altissimus), pryšcem Sojákovým (Euphorbia sojakii), kostivalem srdčitým (Symphytum cordatum), kýchavicí (Veratrum lobelianum) nebo hornicí karpatskou (Tozzia carpathica). Na slovenské lokalitě kvete od konce dubna do června, ve středu areálu později.
Ranunculus carpaticus
Popis: Vytrvalá bylina s typickým vodorovným hladkým oddenkem, který se nalézá těsně pod povrchem a je dosti křehký a lámavý. Lodyha přímá, jednoduchá nebo slabě větvená, 20–50 cm vysoká. Přízemní listy jsou dlouze stopkaté, v obrysu okrouhlé až ledvinité, vroubkované a do různé míry dlanitě dělené. Lodyžní listy přisedlé, až k bázi dělené. Květy žluté, dosti nápadné, 3–4,5 cm v průměru. Nažky asi 3 mm dlouhé, se srpovitým zobánkem.
Ohrožení a ochrana: Mikropopulace na Slovensku je v současné době početná a životaschopná. Spadá pod územní ochranu NPR Stinská a zároveň NP Poloniny, podle slovenského Červeného seznamu patří k druhům ohroženým (EN). Druh je rovněž chráněn zákonem.
Poznámka: Jedna z nejvzácnějších rostlin Slovenska, objevená relativně nedávno (Májovský 1970), zařazená do Červené knihy. Významný fytogeografický element, zástupce východokarpatské flóry. Lokalita v Bukovských vrších je navíc velmi izolovaná a vzdálená od centra rozšíření, nejbližší další lokality se nacházejí až východněji na Podkarpatské Rusi, např. v pohoří Horhany. Někteří autoři tento druh považují za preglaciální relikt Východních Karpat a lokalitu na Slovensku za exklávu z těchto období. Je to diploidní druh a patří mezi vývojově nejstarší zástupce rodu.
Ranunculus carpaticus
Ranunculus carpaticusRanunculus carpaticus
Ranunculus carpaticus
Ranunculus carpaticus
Fotografováno v květnu a červnu 2010 (Slovensko, Bukovské vrchy a Ukrajina, Horhany).