Syn.: Echinella ophioglossifolia Vill.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Ranunculus ophioglossifolius
Rozšíření: Mediteránní druh, vyskytuje se v jižní Evropě, severní Africe, na ostrově Tenerife a v západní Asii. Severní hranice areálu zasahuje až do jižní Anglie (zde je druh velmi vzácný, recentně se vyskytuje jen na dvou lokalitách), Maďarska a na Krym, izolovaný výskyt byl zaznamenán i na švédském ostrově Gotland.
Ekologie: Roste na vlhkých stanovištích, v močálech, bažinách, na březích vodních toků, v pásmu od pobřeží zhruba až do výšky 600 m n. m. Kvete od března do července.
Popis: Jedno- až dvouletá bylina, 10–40 cm vysoká, lodyha poléhavá, vystoupavá až přímá, větvená, listy lysé, 10–25 mm široké a 25–45 mm dlouhé, spodní řapíkaté, vejčité až oválné, na bázi srdčité, střední listy vejčité až eliptické, horní přisedlé, vejčité až kopinaté, květy 5–9 mm v průměru, korunní lístky žluté. Druh je dosti variabilní, rozlišuje se několik poddruhů, variet i forem.
Ohrožení a ochrana: Ve Velké Británii je tento druh zařazen mezi silně ohrožené (EN), chráněným druhem je ve Francii, Srbsku, dosti vzácný je i na řadě dalších míst areálu (např. Tunisko aj.).
Ranunculus ophioglossifolius
Ranunculus ophioglossifolius
Fotografováno dne 6. 7. 2006 (Bulharsko, pohoří Pirin, okolí Jane Sandanski).