Syn.: Chrysophyllum melanophoeos (L.) Lam., Heeria melanophloeos (L.) Meisn., Manglilla melanophloeos (L.) Pers., Myrsine melanophloeos (L.) R. Br., Myrsine simensis Hochst. ex A. DC., Rapanea boivinii Mez, Rapanea comorensis Mez, Rapanea seychellarum Mez, Rapanea simensis (Hochst. ex A. DC.) Mez, Rapanea thomensis Exell, Roemeria melanophloeos (L.) Thunb., Scleroxylum melanophloeum (L.) Willd., Sideroxylon laurifolium Lam., Sideroxylon melanophloeos L.
Čeleď: Myrsinaceae R. Br.; Primulaceae Vent. – prvosenkovité
Rapanea melanophloeos
Rozšíření: Dosti rozsáhlý areál se nachází v jižní a jihovýchodní Africe od Kapského Města po Malawi, druh zasahuje i do Svazijska, Mozambiku, Zimbabwe a Zambie. Výskyt dále na sever je nejistý, zřejmě se vztahuje k jiným druhům rodu.
Ekologie: Významná složka tzv. afromontánního lesa. Roste v různých typech stálezelených porostů: v územích s pravidelnými srážkami na mezických stanovištích, oblastech se suchou periodou především podél vodních toků, ale též v blízkosti moře. Vystupuje do nadmořských výšek kolem 2000 m, zejména v severní části areálu. Květy a plody se mohou na jednom jedinci objevovat současně.
Rapanea melanophloeos
Popis: Stálezelený středně velký až statný strom dorůstající výšky až 20 m; borka je světle šedá, hladká, v mládí se zřetelnými lenticelami, později svraskalá; letorosty jsou na průřezu téměř čtvercové. Listy jsou střídavé, obkopinaté, 5–13 cm dlouhé a 1–5 cm široké, kožovité, na líci sytě zelené, na rubu světlejší, s mnoha málo zřetelnými tečkovitými žlázkami, na bázi klínovité, celokrajné, podvinuté, na vrcholu tupě špičaté; řapík je 0,5–1,5 cm dlouhý, zpravidla nápadně červený. Květenství jsou úžlabní svazečky; květy jsou drobné, oboupohlavné, ale mohou být funkčně jen samčí nebo samičí, pětičetné; kalich je žláznatě tečkovaný, s vejčitými až kopinatými cípy; koruna je 3–4 mm dlouhá, zelenavá nebo bělavá; tyčinek je 5, mají velmi krátké nitky; semeník je svrchní, jednopouzdrý. Plodem je kulovitá peckovice 4–5 mm v průměru, zprvu zelená, potom bílá a nakonec purpurová.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) je zařazen mezi druhy ustupující (declining).
Využití: Borka těchto stromů je využívána v lidovém léčitelství. Má široké využití při léčbě respiračních onemocnění, ale údajně pomáhá i při žaludečních, svalových a srdečních problémech. V provincii KwaZulu-Natal je loupána v takové míře, že v nedávné době mnoho stromů odumřelo vinou nadměrného loupání.
Rapanea melanophloeos
Rapanea melanophloeos
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 13. a 17. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof a Knysna, Diepvalle).