Syn.: Arthrolobus perennis Andrz. ex DC., Cakile perennis (L.) L’Her. ex DC., Cakile perennis (L.) Baumg., Crucifera rapistra E. H. L. Krause, Myagrum perenne L.
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Rapistrum perenne
Rozšíření: Roste v jihovýchodní Evropě, na sever do jihovýchodní části střední Evropy, na východě do povodí Dněpru a v Malé Asii. Druhotně v některých zemích západní a střední Evropy. U nás roste v teplých oblastech především na přirozených stanovištích, v dolním a středním Poohří, v Českém středohoří, v okolí Prahy, v dolním Podyjí, v dolním Pojihlaví, v okolí Brna, v jihomoravských pahorkatinách.
Ekologie: Roste na suchých, výslunných travnatých stráních, na travnatých pahorcích, na okrajích polí, vinic a cest, na půdách na živiny bohatých, vápnitých. Za příhodných podmínek se šíří jako stepní běžec. Kvete od června do srpna.
Rapistrum perenne
Popis: Vytrvalá, 30–80 cm vysoká bylina s dlouhým a tlustým kořenem. Lodyha je přímá, v horní polovině rozkladitě větvená v četné, rovnovážně odstálé větve, v dolní části hustě pokrytá asi 2 mm dlouhými odstálými štětinovitými chlupy, nahoře víceméně lysá. Listy jsou dosti silné, téměř kožovité, tmavě zelené, chrupavčitě zubaté, dolní řapíkaté, peřenoklanné až peřenodílné s 5–7 páry úkrojků. Květenstvím je hrozen bez listenů, květní stopky jsou 1–2,5krát delší než kališní lístky. Květy jsou obvyklé stavby, korunní lístky jsou žluté. Plody jsou asi 7–10 mm dlouhé, lysé, přitisklé k lodyžním větvím, jsou dvoudílné, horní díl je větší, vejcovitý, osmižebrý, jednosemenný, znenáhla zúžený v krátkou kuželovitou čnělku, jejíž vrchol je stejně široký jako blizna. Dolní díl je podlouhle elipsoidní nebo válcovitý, podélně rýhovaný, nepukavý, jednosemenný. Semena jsou hladká, asi 2 mm dlouhá.
Záměny: Vnějším vzhledem je poněkud podobný katránu tatarskému (Crambe tataria), ten ovšem kvete bíle a má poněkud odlišné plody.
Ohrožení a ochrana: V Česku je hodnocen jako ohrožený druh (C3).
Rapistrum perenne
Rapistrum perenne
Rapistrum perenne
Rapistrum perenne
Rapistrum perenne
Fotografováno dne 15. 6. 2014 (PR Liščí vrch).