Jen 70 km jihozápadně od Vídně se zvedají první výraznější vrcholky Východních Alp. Na pomezí Dolních Rakous a Štýrska najdeme dva od sebe úzkým údolím oddělené vápencové hřebeny – masiv Schneebergu s nejvyšším dolnorakouským vrcholem Klosterwappen (2076 m n. m.) a náhorní plošinu Raxalpe s nejvyšší horou Heukuppe (2007 m n. m.).

Raxalpe

Právě tady se svět seznamoval s alpskými rostlinami, byly to totiž právě zdejší hory, do kterých v minulosti jezdívali vídeňští botanikové na prvé horské průzkumné výpravy – prvním, kdo z nich vystoupil na Schneeberg, byl C. Clusius. Dnes se zde seznamují s Alpami zástupy Čechů – nezřídka bývá výstup na Raxalpe prvním kontaktem našince s pohořím ležícím jižně od českých hranic. Skoro až na vrchol Raxalpe se dostanete velmi pohodlně lanovkou. Vyveze vás přímo na plošinu až do výšky 1 347 m n. m., takže další vycházka může být velmi nenáročná. Jezdívá sem ale i mnoho horolezců, strmé srázy pod plošinou jsou pro ně jistě krajinou snů. No a aby Schneeberg snad na tom nebyl hůře, tak tam zase dojedete ozubnicovou železnicí. Tyto výstupy jsou pro líné prostě jako stvořené!

Schneeberg

Raxalpe

Terén je nenáročný, takže o to více se můžete věnovat pozorování zdejší flory. Je poměrně dosti bohatá, hory sice nejsou na alpské poměry nijak vysoké, ale i tak značně pestré. Za endemické taxony severovýchodních Alp jsou považovány Callianthemum anemonoides, Campanula pulla, Dianthus alpinus, Doronicum glaciale subsp. calcareum, Draba stellata, Euphorbia austriaca, Euphorbia saxatilis, Nigritella archiducis-joannis, Papaver burseri, Pedicularis portenschlagii, Primula clusiana a Soldanella austriaca.

Raxalpe

Raxalpe

Následující přehled rostlin si rozhodně neklade za cíl seznámit čtenáře se všemi druhy rostlin, které se v této oblasti Alp vyskytují. Vybrali jsme především druhy nepřehlédnutelné, tedy takové, které jistě zaregistruje i člověk floristicky málo zdatný. Navíc ještě obsahuje výhradně druhy zastoupené v internetovém Herbáři webu BOTANY.cz. Hvězdičkou (*) jsou vyznačeny druhy endemické a subendemické:

Achillea clavennae – řebříček
Aconitum napellus – oměj
Adenostyles alliariae – havez česnáčková
Androsace chamaejasme – pochybek nízký
Anemone narcissiflora – sasanka narcisokvětá
Arabis alpina – huseník alpský
Arctostaphylos uva-ursi – medvědice lékařská
Arctous alpina – tolokněnka alpská
Armeria alpina – trávnička alpská
Arnica montana – prha arnika
Aster alpinus – hvězdnice alpská
Bistorta vivipara – rdesno živorodé
Botrychium lunaria – vratička měsíční
Campanula alpina – zvonek alpský
*Campanula pulla – zvonek
Chamorchis alpina – vstaváček alpínský
Cortusa matthioli – kruhatka Matthiolova
Crepis aurea – škarda
Cyclamen purpurascens – brambořík nachový
Dactylorhiza viridis – prstnatec zelený
*Dianthus alpinus – hvozdík alpínský
Dryas octopetala – dryádka osmiplátečná
Epipactis atrorubens – kruštík tmavočervený
Euphorbia saxatilis – pryšec
Gentiana asclepiadea – hořec tolitovitý
Gentiana clusii – hořec Clusiův
Gentiana nivalis – hořec sněžný
Gentiana pannonica – hořec šumavský
Gentiana verna – hořec jarní
Gentianella austriaca – hořeček rakouský
Gentianopsis ciliata – hořec brvitý
Globularia cordifolia – koulenka srdcolistá
Globularia nudicaulis – koulenka bezlistá
Gymnadenia odoratissima – pětiprstka vonná
Hedysarum hedysaroides – kopyšník tmavý
Helleborus niger – čemeřice černá
Jovibarba hirta – netřesk srstnatý
Leontopodium alpinum – plesnivec alpský
Linaria alpina – lnice alpská
Loiseleuria procumbens – skalenka poléhavá
Malaxis monophyllos – měkčilka jednolistá
Minuartia sedoides – kuřička rozchodníkovitá
Oxytropis jacquinii – vlnice Jacquinova
*Papaver burseri – mák Burserův
Parnassia palustris – tolije bahenní
*Pedicularis portenschlagii – všivec
Pedicularis rostratocapitata – všivec
Pedicularis verticillata – všivec přeslenitý
Petrocallis pyrenaica – krasoskalník pyrenejský
Pinguicula alpina – tučnice alpská
Pinus mugo – borovice kleč
Polygala chamaebuxus – zimostrázek alpský
Potentilla clusiana – mochna Clusiova
Primula auricula – prvosenka lysá
*Primula clusiana – prvosenka Clusiova
Pritzelago alpina – řeřuška alpská
Pulsatilla alpina – koniklec alpský
Ranunculus hybridus – pryskyřník zvrhlý
Rhinanthus glacialis – kokrhel vysokohorský
Rhododendron hirsutum – pěnišník chlupatý
Rhodothamnus chamaecistus – růžokeřník cistovitý
Salix reticulata – vrba síťnatá
Salvia glutinosa – šalvěj lepkavá
Saxifraga aizoides – lomikámen vždyzelený
Saxifraga caesia – lomikámen sivý
Selaginella selaginoides – vraneček brvitý
Silene acaulis – silenka bezlodyžná
*Soldanella austriaca – dřípatka rakouská
Tragopogon orientalis – kozí brada východní
Trollius altissimus – upolín nejvyšší
Veratrum album – kýchavice bílá
Veronica aphylla – rozrazil bezlistý
Viola alpina – violka alpská
Viola biflora – violka dvoukvětá

Raxalpe

Fotografováno v průběhu roku 2004.