Čeleď: Resedaceae S. F. Gray – rýtovité
Reseda aucheri
Rozšíření: Areál se táhne v Asii od Turecka a Sýrie přes Irák a Írán do Pákistánu a severozápadní Indie, zasahuje ale i do Turkmenistánu. Nevelká arela leží na severovýchodě Arabského poloostrova v Ománu, odkud přesahuje i do přilehlých částí Saúské Arábie a Sjednocených arabských emirátů. V areálu se rozlišuje více vnitrodruhových taxonů na úrovni variet až poddruhů.
Ekologie: Roste na kamenitých svazích, ve vyschlých korytech řek (vádí) i na písčitých místech v nivách. Vystupuje do nadmořské výšky kolem 1000 m.
Reseda aucheri
Popis: Jednoletá nebo vytrvalá bylina, dorůstá výšky 5–60 cm; lodyhy jsou přímé, jednoduché nebo od báze větvené, papilnaté. Listy jsou střídavé, řapíkaté, většinou celistvé, řidčeji na bázi s 2–3 úkrojky, čepel je vejčitá až obkopinatá, 1–10 cm dlouhá a 0,3–4 cm široká, celokrajná nebo na okraji zvlněná až chobotnatá. Květenství tvoří hustý, 8–30 cm dlouhý klas; květy jsou (6–)7(–8)četné; kališní lístky jsou volné; koruna je žlutá nebo žlutobílá, horní korunní lístky jsou 3–5 mm dlouhé, hluboce dělené na 5–11 čárkovitých úkrojků, z nichž prostřední je stejně dlouhý jako postranní; tyčinek je 12–17; bliznový disk je 3laločný. Plody jsou přímé, kulovité nebo válcovité tobolky 3–6 mm dlouhé, za zralosti leskle tmavohnědé.
Poznámka: Vyobrazené rostliny pravděpodobně odpovídají var. bracteata, která by se měla vyskytovat na jihovýchodě areálu druhu; některými autory je tento taxon hodnocen až na úrovni subspecie.
Reseda aucheri
Reseda aucheriReseda aucheri
Reseda aucheri
Fotografoval Petr Procházka, dne 5. 3. 2014 (Omán, gov. Ad Dakhiliyah, Bahla).