Syn.: Pleurothallis ophiocephala Lindl., Pleurothallis peduncularis Hook., Pleurothallis puberula Klotzsch, Pleurothallis stigmatoglossa Rchb. f. ex Lindl., Restrepia ophiocephala (Lindl.) Rchb. f.
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité
Restrepiella ophiocephala
Rozšíření: Roste ve Střední Americe v pruhu od jižního Mexika do Kostariky, z Jižní Ameriky existuje údaj z Kolumbie. Výskyt je rovněž hlášen z Floridy, ale zde zřejmě jde o zplanění nebo záměrnou výsadbu.
Ekologie: Epifytický druh, stanovištěm jsou nížinné a podhorské tropické stálezelené lesy v horkém a vlhkém klimatu, lokality leží v nadmořských výškách 40–1600 m.
Popis: Drobná vytrvalá bylina, lodyhy jsou až 25 cm dlouhé, v článcích s jediným listem. Listy jsou vejčité, až 20 cm dlouhé a 4 cm široké, kožovité, na vrcholu tupé. Květy vyrůstají jednotlivě nebo ve svazečcích na bázi listů; horní vnější okvětní lístek je masitý, podlouhlý, asi 17 mm dlouhý a 4,5 mm široký, na bázi z části bělavý, výše nachový, 7žilný, na bázi vydutý, na konci vypuklý, uvnitř papilnatý, vně krátce pýřitý, postranní vnější jsou navzájem srostlé, podobného tvaru a barvy jako horní, asi 14 mm dlouhé a 5 mm široké, 6žilné, na vrcholu dvouklané, vnitřní 2 okvětní lístky jsou kopisťovité, asi 5 mm dlouhé a 2 mm široké, bělavé, s červenými tečkami, pysk je nepatrný, podlouhlý až vejčitý, 3 mm dlouhý a 1,3 mm široký, žlutavý, s červenými skvrnkami; sloupek je asi 2 mm dlouhý. Plodem je asi 7 mm dlouhá tobolka.
Ohrožení a ochrana: Ochranu druhu zajišťuje mezinárodní úmluva o obchodování s přírodninami CITES.
Restrepiella ophiocephala
Restrepiella ophiocephala
Restrepiella ophiocephala
Restrepiella ophiocephala
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 2. 3. 2009 (Kostarika, Cartago-Paraiso, Jardin Botanico Lankester, rostlina z kultury).