Reynoutria japonica Houtt. var. japonica × Reynoutria sachalinensis (Friedr. Schmidt) Nakai
Syn.: Fallopia ×bohemica (Chrtek et Chrtková) J. P. Bailey
Čeleď: Polygonaceae Juss. – rdesnovité
Reynoutria × bohemica
Rozšíření: Primární výskyt je znám ze severního Japonska, kde se překrývají areály rodičovských druhů. Nyní roste zplaněle také na většině území Evropy a v Severní Americe. V jižnějších a východnějších částech Evropy je zřejmě hojnější než rodičovské druhy.
Datum prvního zavlečení do Evropy je nejasné, rostliny snad byly dovezeny ze Severní Ameriky (kde vznikly v místě pěstování obou rodičů) do anglických botanických zahrad roku 1872. Později vznikal taxon opakovaně přenosem pylu křídlatky sachalinské (R. sachalinensis) na blizny křídlatky japonské (v Evropě se vyskytují pouze samičí rostliny R. japonica). První herbářové sběry z Anglie pocházejí z přelomu 19. a 20. století, u nás je nejstarší doklad znám z roku 1950. Roku 1983 byl tento taxon z našeho území (z Náchodska) popsán. Nyní se vyskytuje hojně na celém území ČR od nížin do podhůří.
Ekologie: V Evropě roste zejména podél vodních toků, komunikací a železnic a na ruderálních stanovištích. Druhu vyhovují vlhčí, živinami bohaté půdy s pravidelným mechanickým narušováním svrchní vrstvy. Nejčastěji se vyskytuje na místech alespoň v minulosti narušených lidskou činností, ale stále častěji expanduje i do ryze přírodních společenstev, zejména podél potoků a řek. Na stanovištích vytváří husté zapojené porosty, které zcela potlačují ostatní vegetaci. Velice dobře regeneruje z úlomků lodyh, rozmnožuje se převážně vegetativně. Semena vznikají velmi vzácně.
Reynoutria × bohemica
Popis: Statné vytrvalé dvoudomé byliny s bohatě větvenými, silnými, dlouhými oddenky. Lodyha obvykle 2–3 m vysoká, silná, dutá, červeně skvrnitá. Čepel listů 15–23 cm dlouhá, 12–20 cm široká, zpravidla široce vejčitá, na vrcholu zašpičatělá nebo vybíhající v dlouhou ostrou špičku, na bázi tupě klínovitá nebo mělce srdčitá, na rubu s krátkými chlupy se silně nafouklou bází. Nejdelší větve květenství o 5–7 cm delší než řapík, sahají do čtvrtiny až poloviny délky čepele. Květy malé, bílé, v latě mnohokvětých lichoklasů. Křídla okvětí 2–3 mm široká, po květní stopce nevýrazně sbíhavá. Kvete od července do září.
Reynoutria × bohemicaReynoutria × bohemica
Reynoutria × bohemicaReynoutria × bohemica
Záměny: Křídlatku českou lze snadno zaměnit za rodičovské druhy, křídlatku japonskou (Reynoutria japonica) a křídlatku sachalinskou (Reynoutria sachalinensis). Křídlatka sachalinská bývá v průměru větší, má větší listy na bázi hluboce srdčité, na rubu dlouze chlupaté neztlustlými chlupy. Křídla okvětí jsou úzká, po květní stopce výrazně sbíhavá. Naproti tomu křídlatka japonská má menší listy na bázi kolmo uťaté, na rubu s chlupy redukovanými na krátké papily se silně nafouknutou bází. Křídla okvětí jsou široká, po květní stopce nesbíhavá.
Reynoutria × bohemica
Reynoutria × bohemica
Význam: Křídlatka česká patří mezi nejnebezpečnější invazní rostliny Evropy. V současnosti není tak hojná jako křídlatka japonská, ale ze všech našich křídlatek se nejrychleji šíří, také nejlépe odolává mechanickému odstraňování porostů, regenerační schopnost z oddenků a lodyh dosahuje u některých populací téměř 100 %. V rámci našich křídlatek má křídlatka česká nejvyšší genetickou variabilitu (patrně související s občasným rozmnožováním semeny), což může s větší pravděpodobností vést ke vzniku lokálních adaptovaných odolných typů, které mají vysoký potenciál šířit se na nová stanoviště. K likvidaci křídlatkových porostů je nutné po několik sezon kombinovat postřik herbicidem (nejlépe dvakrát ročně) s mechanickým narušováním nadzemní i podzemní biomasy. U křídlatky české bohužel není často ani tento způsob dostatečně účinný.
Poznámky: V poslední době bývá v zahraniční literatuře preferováno zařazení křídlatek do rodu Fallopia (opletka).
Stejně jako rodičovské druhy vykazuje i křídlatka česká několik ploidních stupňů – jsou známy tetraploidní, hexaploidní a oktoploidní rostliny. Evoluční historie křídlatky české je nepochybně dosti složitá, hybrid vznikal opakovaně za účasti různých rodičovských typů s různou ploidní úrovní.
Reynoutria × bohemica
Fotografováno dne 27. 5. 2010 a 20. 9. 2010 (Praha, Modřany, u jezu).