Syn.: Oreoherzogia fallax (Boiss.) W. Vent, Rhamnus fallax Boiss.
Čeleď: Rhamnaceae Juss. – řešetlákovité
Rhamnus alpina subsp. fallax
Rozšíření: Roste v jihovýchodních Alpách, kde zasahuje do Rakouska, Slovinska a severovýchodní Itálie. Hlavní část areálu leží na Balkánském poloostrově, kde zasahuje na jih až do Řecka a Bulharska.
Ekologie: Stanovištěm jsou horské lesy, často bučiny, křoviny na skalnatých svazích, místy vystupuje i nad horní hranici lesa. Dává přednost vápencům.
Rhamnus alpina subsp. fallax
Popis: Opadavý netrnitý keř vysoký až 4 m; větve jsou přímé, letorosty jsou lysé, žlutavé; pupeny jsou rovněž lysé. Listy jsou střídavé, široce obkopinaté nebo obvejčité, (1,5–)4–10(–15) cm dlouhé a 3–5 cm široké, oboustranně zelené, na líci lesklé, velmi jemně zoubkované, na vrcholu zašpičatělé, s 13–18(–20) páry obloukovitých postranních žilek, na rubu výrazně vyniklých; řapík je 1–2 cm dlouhý; palisty jsou opadavé. Květy tvoří úžlabní svazečky, jsou 4četné, drobné, žlutozelené, obvykle oboupohlavné. Plody jsou černé peckovice o průměru 7–10 mm.
Poznámka: Nominátní poddruh Rhamnus alpina subsp. alpina se liší chlupatými letorosty a pupeny, menším počtem žilek na listech, a také převážně jednopohlavnými květy. Roste na jihozápadě Evropy od Španělska po Švýcarsko, a dále na Apeninském poloostrově.
Rhamnus alpina subsp. fallax
Rhamnus alpina subsp. fallax
Rhamnus alpina subsp. fallax
Fotografováno dne 13. 6. 2015 (Srbsko, NP Tara, Aluga).