Syn.: Rhinanthus aristatus Hausskn.
Česká jména: kokrhel vysokohorský (Dostál 1989)
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Rhinanthus glacialis
Rozšíření: S určitostí Alpy, snad i Vogézy, Jura a Harz, možná i některá pohoří Balkánského poloostrova. V minulosti byl uváděn i z našich hor (např. Šumava), tyto údaje jsou však zřejmě mylné.
Ekologie: Roste na horských trávnících, pastvinách, v sutích, ponejvíce v subalpínském a alpínském pásmu, v nadmořských výškách od 600 až do 2600 m. Kvete od června do září.
Rhinanthus glacialis
Popis: Jednoletá, poloparazitická bylina. Lodyha je přímá, 5–50(–60) cm vysoká, větvená nebo i nevětvená, olysalá, listy jsou vstřícné, přisedlé, čárkovité až úzce kopinaté, vroubkovaně pilovité. Květy vyrůstají ve vrcholových hroznech, listeny jsou vstřícné, vejčitě 3úhlé, lysé, zuby listenů jsou dlouze osinkaté, kalich je břichatě nafouklý, koruna je 2pyská, 15–20 mm dlouhá, žlutá, horní pysk přilbovitý s modravými zoubky, dolní pysk 3cípý. Plodem je tobolka.
Záměny: Nejblíže příbuzným tomuto druhu je Rhinanthus pulcher, který se vyskytuje v Alpách rovněž. R. glacialis se od něj odlišuje především dlouze osinkatými zuby listenů.
Ohrožení a ochrana: V Černém seznamu flóry ČR je uveden mezi vyhynulými druhy, přesněji v kategorii A3, tedy u nejasných případů vyhynutí. Pravděpodobně se u nás nikdy nevyskytoval.
Rhinanthus glacialisRhinanthus glacialis
Rhinanthus glacialisRhinanthus glacialis
Rhinanthus glacialis
Fotografováno dne 15. 8. 2009 (Rakousko, Raxalpe).