Syn.: Alectorolophus grandiflorus Wallr., Alectorolophus grandiflorus subsp. major (Ehrh.) Čelak., Alectorolophus major (L.) Rchb., Alectorolophus major subsp. glaber F. W. Schultz, Alectorolophus montanus (Sauter) Fritsch, Alectorolophus serotinus Schoenh., Fistularia major (L.) Wettst., Rhinanthus angustifolius C. C. Gmelin sensu Čelak., Soó, Hartl, Rhinanthus grandiflorus Bluff et Fingerh., Rhinanthus grandiflorus subsp. angustifolius (C. C. Gmelin) Čelak., Rhinanthus montanus Saut., Rhinanthus serotinus Oborny, Rhinanthus serotinus (Schönheit) Oborny
Česká jména: kokrhel větší (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: štrkáč väčší (Dostál 1950), štrkáč neskorý (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Rhinanthus major
Rozšíření: Západní, severní a střední Evropa severně od Alp, na východ po Ural a dále ostrůvkovitě až po Bajkal. U nás na celém území, avšak v některých oblastech je vzácný nebo zcela chybí, naopak například v části Šumavsko-novohradského podhůří nebo v Železných horách je neobvykle hojný. Od planárního do supramontánního stupně.
Ekologie: Roste na loukách a pastvinách, v lesních lemech a křovinách, na okrajích cest, vzácně ve světlých lesích nebo jako plevel v polích na půdách hlinitých i písčitých. Kvete od května do září.
Rhinanthus major
Popis: Jednoleté byliny vysoké 10–80 cm. Lodyha přímá, mírně lesklá, zpravidla fialově čárkovaná, obvykle bohatě, vzácně málo větvená. Listy úzce eliptické až úzce kopinaté, pilovitě zubaté. Hrozny krátké, obvykle 8–12květé, listeny trojúhelníkovité nebo úzce trojúhelníkovité, tupě špičaté nebo špičaté, na okraji zubaté, zuby od vrcholu listenu k bázi se zvětšující, dolní listeny zelené, horní žlutozelené, někdy červeně nebo fialově nabíhající. Kalich za květu úzce až široce vejčitý, za plodu nafouklý s ostře špičatými cípy, lesklý, na ploše lysý, koruna 14–22 mm dlouhá, citrónově žlutá, korunní trubka jen mírně vzhůru prohnutá, horní pysk mírně vyklenutý, končící dvěma fialovými, delšími než širokými cípy, dolní pysk za plného květu k hornímu přitisklý, a proto ústí koruny zavřené nebo jen velmi mírně otevřené, prašníky s tmavými prašnými váčky, semeník lysý, čnělka světlá, blizna kulovitá. Plodem je až 1,2 cm dlouhá tobolka obsahující semena s křídlatým lemem obvykle 1 mm širokým.
Variabilita: Podobně jako další zástupci rodu nebo příbuzné černýše (Melampyrum) tvoří sezónní typy, často hodnocené jako poddruhy. U nás převažuje typ pozdní. Druh je velice variabilní, vnitrodruhová taxonomie není dosud vyřešena. Znaky sezónních typů se překrývají.
Rhinanthus majorRhinanthus major
Rhinanthus major
Rhinanthus major
Fotografováno dne 11. 6. 2011 (u Mělnické Vrutice).