Syn.: Alectorolophus alpinus Walp., Alectorolophus pulcher Schum. ex Wimm., Rhinanthus alpinus Baumg., nom. illeg., Rhinanthus angustifolius C. C. Gmelin, Rhinanthus riphaeus Krock
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Rhinanthus pulcher
Rozšíření: Hory střední a jihovýchodní Evropy – Východní Alpy, Sudety, Karpaty, Stará Planina, Rila. U nás se vyskytuje jen v Krkonoších, Hrubém Jeseníku a na Králickém Sněžníku, na Slovensku ve vyšších Karpatech (Fatra, Tatry, Pieniny, Bukovské vrchy).
Ekologie: Roste v ledovcových karech, na horských loukách a pastvinách, také v suti a ve štěrbinách skal, na Slovensku maximálně do výšky 2 200 m n. m.
Popis: Jednoletá, poloparazitická bylina s černě čárkovanou lodyhou, 5–50 cm vysoká, s vstřícnými listy, které jsou na okrajích pilovité a dvoupyskými květy. Dolní pysk odstává od horního, takže ústí koruny je otevřené, horní pysk nese fialový zoubek. Tento druh je poměrně značně variabilní, bývají rozlišovány čtyři poddruhy (ekotypy), proměnlivé jsou však i jiné znaky.
Ohrožení a ochrana: Kokrhel sličný je z hlediska ohrožení hodnocen jako silně ohrožený druh naší květeny (C2t).
Poznámka: V novém checklistu české flóry je uveden pod jménem Rhinanthus riphaeus Krock.
Rhinanthus pulcherRhinanthus pulcher
Fotografováno dne 11. 7. 2003 (Hrubý Jeseník, Velká kotlina).