Syn.: Vireya retusa Blume
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Rhododendron retusum
Rozšíření: Endemit hor na Sumatře a Jávě, kde roste především v západní, ojediněle i ve střední a východní části.
Ekologie: Stanovištěm jsou horské lesy a křoviny poblíž horní hranice lesa v nadmořské výšce (1350–)1500–3400 m. Dává přednost humusem bohatým, písčitým nebo kamenitým půdám, často v okolí sopečných kráterů nebo solfatar. Květy opylují ptáci nebo čmeláci.
Popis: Obvykle terestrický, řidčeji epifytický keř nebo malý stromek, vysoký (0,3–)2–4(–7) m, kmínky uzlovité, nepravidelně větvené; borka je tmavohnědá až šedá; mladší větvičky jsou oblé, letorosty červenohnědé, pokryté opadavými šupinami; internodia jsou 2–6 cm dlouhá. Listy vyrůstají v nepravých přeslenech po 4–7, jsou obvejčité až obkopinaté, (1,5–)2,5–4(–6,5) cm dlouhé a (0,8–)1,2–1,8(–3) mm široké, na líci leskle tmavozelené, na rubu světlejší a matné, zpočátku s drobnými šupinami, později olysalé, na bázi klínovité, celokrajné, na vrcholu zaokrouhlené až uťaté; řapík 1–5 mm dlouhý. Květenství je okolík s 4–10 květy; květní stopky jsou (0,5–)1,2–1,5(–2) cm dlouhé, hustě krátce chlupaté; kalich je drobný, šikmý, s 5 malými cípy nebo zoubky; koruna je trubkovitá, 2–2,5(–3) cm dlouhá, červená až oranžová, krátce chlupatá a šupinatá, korunní trubka je na bázi poněkud vakovitě rozšířená, cípy jsou přímo odstálé až rozestálé, podlouhlé až polokruhovité, 4–6 mm dlouhé; tyčinek je 10, poněkud nestejných; semeník je úzce kuželovitý, šupinatý, bez chlupů. Tobolka je přímá, vřetenovitá, 1–1,5(–1,8) cm dlouhá, šupinatá.
Rhododendron retusum
Rhododendron retusum
Rhododendron retusum
Fotografoval Mário Duchoň, v únoru 2013 (Indonésie, Sumatra, Gunung Dempo, Pagarlam).