Syn.: Hypnum rugosum Ehrh. ex Hedw.
Čeleď: Rhytidiacaea Broth. – čeřitkovité
Rhytidium rugosum

Rhytidium rugosum

Rozšíření: Evropa, Grónsko; Maroko, Kavkaz, severní a střední Asie, Himálaj, Čína, Japonsko, Severní Amerika a v horách Střední a Jižní Ameriky. V ČR roztroušeně po celém území, hlavně v nížinách a pahorkatinách, ale vystupuje ojediněle až do nejvyšších poloh.
Ekologie: Roste na zemi a skalách různého chemismu, častější na zásaditém až vápencovém podkladu. Hojný v xerotermních a subxerotermních travních porostech, na kamenitých stráních i na spraších.
Popis: Poměrně robustní rostliny, žlutozelené až žlutohnědé, vzácněji zelené, vystoupavé až téměř vzpřímeně rostoucí, tvoří často rozlehlé, vysoké koberce nebo chomáče. Lodyhy 6–12 cm dlouhé, nepravidelně až ± pravidelně zpeřené; na průřezu oválné. Větve většinou krátké, ploše rozložené, k vrcholu zúžené, ve špičkách ± hákovitě zahnuté. Listy za sucha přitisklé, hustě se překrývající, velmi jednostranné, jamkovitě prolamované, za vlhka bázemi jen mírně odstávající nebo vzpřímeně odstálé, špičkami jednostranné. Lodyžní listy ze slabě sbíhavé vejčité báze zvolna ostře zašpičatělé, na okraji od báze až do špičky úzce ohrnuté, nahoře zubaté. Větevní listy menší, vejčitě kopinaté až kopinaté, ± stejného tvaru jako lodyžní. Žebro jednoduché, dosahuje asi 1/2 až 3/4 délky listu, nahoře je někdy rozeklané. Buňky i ve středu čepele různé velikosti a tvaru, 5,5–8,0 × 30–60 µm, ± ztlustlé, úzce čárkovité, prohnuté, nebo krátce zaobleně kosníkové. Dvoudomý druh. Velmi vzácně plodný. Štět 2,5–5,0 cm dlouhý, načervenalý, hladký. Tobolka krátce válcovitá, vodorovná až vyhrblá, hnědá a hladká.
Záměny: Těžko zaměnitelný mech, zejména díky svému vzrůstu, zbarvení a hlavně jamkovitě zvlněným a srpovitým listům dobře poznatelný. Poměrně málo variabilní druh.
Rhytidium rugosum
Fotografováno dne 22. 5. 2009 (Chrudimsko, na opukové stráni u obce Bělá).