Syn.: Melanosorus acerinum (Pers.) De Not., Melanosorus acerinus (Pers.) De Not., Melasmia acerina Lév., Polistigua acerinum (Pers.) Link, Polystigma acerinum (Pers.) Link, Rhytisma pseudoplatani Müll. Berol., Xyloma acerinum Pers., Xyloma acerinum Pers. var. acerinum, Xyloma gyrans Wallr., Xyloma lacrymans Wallr. – čerň javorová, černá skvrnitost listů javoru, černovka javorová
Čeleď: Rhytismataceae Chevall. – svraštělkovité
Rhytisma acerinum
Rozšíření: Je rozšířena v celém mírném pásmu severní polokoule.
Ekologie: Vyskytuje se celoročně na listech javoru mléče (Acer platanoides) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus), v Severní Americe na javoru červeném (Acer rubrum). Na ostatních druzích javoru je vzácná. Je to bioindikátor čistoty ovzduší – napadá javory jen v oblastech s čistým ovzduším.
Rhytisma acerinumRhytisma acerinum
Popis: Při napadení vznikají na vrchní straně listů nažloutlé skvrny, v nich se objevují černé tečky, které se postupně zvětšují a splývají do hladkých skvrn (tzv. dehtové skvrny) o průměru 0,5–1,5 cm. Jde o stromata konidiového (nepohlavního) stadia, pro které se používá jméno Melasmia acerina. Spodní strana listů je v místě napadení nahnědlá, žilnatá. Přes zimu se ze stromat na opadaných listech vyvinou apothecia (pohlavní stadium), stromata políčkovitě popraskají, okraje zblednou. Výtrusy dozrávají na jaře, jsou bezbarvé, nitkovité, 55–80 × 1,5–3 µm velké.
Rhytisma acerinum
Záměny: Je téměř nezaměnitelná, jiné druhy svraštělek rostou na jiných hostitelích. Na javoru klenu se vyskytuje ještě Rhytisma punctatum, tvořící shluky drobných stromat v podobě černých teček.
Význam: Při silnějším napadení listy javorů opadávají, choroba způsobuje škody především na mladších stromech ve školkách.
Rhytisma acerinum
Fotografováno dne 10. 10. 2009 (u Chomutova).