Syn.: Agaricus helomorphus Fr., Agaricus pumilus Alb. et Schwein., Agaricus strigiceps Fr., Agaricus strigosus Pers., Agaricus tricholoma Alb. et Schwein., Astrosporina tricholoma (Alb. et Schwein.) J. Schröt., Flammula helomorpha (Fr.) Quél., Flammula strigoceps (Fr.) P. Kumm., Flammula tricholoma (Alb. et Schwein.) P. Kumm., Gymnopilus tricholoma (Alb. et Schwein.) Murrill, Inocybe strigiceps (Fr.) Sacc., Inocybe tricholoma (Alb. et Schwein.) Gillet, Paxillus tricholoma var. helomorphus (Fr.) Quél., Paxillopsis helomorpha (Fr.) J. E. Lange, Paxillopsis tricholoma (Alb. et Schwein.) J. E. Lange, Paxillopsis tricholoma (Alb. et Schwein.) J. E. Lange, Paxillus helomorphus (Fr.) Quél., Paxillus panaeolus Fr., Paxillus tricholoma (Alb. et Schwein.) Quél., Ripartites helomorpha (Fr.) P. Karst., Ripartites strigiceps (Fr.) P. Karst., Ripartites tricholoma (Alb. et Schwein.) P. Karst., Ripartites tricholoma var. helomorphus (Fr.) Konrad et Maubl.
Čeleď: Tricholomataceae R. Heim ex Pouzar – čirůvkovité
Ripartites tricholoma
Rozšíření: Je rozšířená v Evropě a Severní Americe.
Ekologie: Roste nepříliš hojně hlavně v srpnu až listopadu v listnatých i jehličnatých lesích na zemi, na opadu nebo na silně ztrouchnivělém dřevu. Objevuje se jednotlivě nebo ve skupinách.
Ripartites tricholoma
Popis: Klobouk má průměr 1–4 cm, zpočátku je vyklenutý s podvinutým okrajem, později plochý až vmáčklý. Povrch klobouku je v mládí bělavý, téměř celý výrazně chlupatý, později zůstává hrubě paprsčitě chlupatý pouze okraj, střed je hladký, za vlhka lesklý, má špinavě nahnědlou barvu. Lupeny jsou široce připojené až krátce sbíhavé, střídané kratšími, špinavě bělavé až hnědavé. Třeň je 2–5 cm dlouhý, do 0,8 cm tlustý, válcovitý, bělavý až špinavě hnědý, podélně bělavě vláknitý až vločkatý. Dužnina je bledá, měkká, vůně nevýrazná (není moučná), chuť mírná. Výtrusný prach je světle hnědý, výtrusy elipsoidní až téměř kulovité, ostnité, 4–5 × 3,5–4 µm velké.
Záměny: Od podobných strmělek (Clitocybe) se liší výrazně chlupatým okrajem klobouku. Podobná čechratička Metrodova (Ripartites metrodii) má klobouk pouze plstnatý a roste především v jehličnatých lesích.
Ripartites tricholoma
Využití: V některých publikacích je označována jako jedlá, je ale drobná, neroste hojně, nemá velký praktický význam.
Poznámka: Je to proměnlivá houba – odchylky jsou někdy popsány jako samostatné druhy.
Ripartites tricholoma
Ripartites tricholoma
Fotografováno dne 30. 5. 2010 (okolí Roztok).