Syn.: Romulea similis Baker
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Romulea obscura
Rozšíření: Roste v Jihoafrické republice v provincii Western Cape, těžiště areálu leží mezi městečkem Hopefield a Kapský Městem, jednotlivé lokality zasahují na sever až k městečku Clanwilliam a na východ k městečku Bredasdorp. Druh je velmi variabilní, lokální populace se liší velikostí i barvou květů, avšak rostliny odchylného typu se navzájem snadno kříží a hybridizací vznikají jedinci s přechodnými znaky.
Ekologie: Stanovištěm jsou vlhčí typy formace renosterveld na hlubších píscích. Lokality leží od hladiny moře do nadmořských výšek kolem 250 m. Kvete v zimě a brzy na jaře.
Romulea obscura
Popis: Vytrvalá bylina s téměř kulovitou bazální stonkovou hlízou, na bázi s věnečkem zašpičatělých zoubků, 10–20 cm vysoká. Listů je 3–6, přízemních, někdy nejvyšší vyrůstá i na lodyze, jsou nitkovité, 10–50 cm dlouhé a 0,5–1 mm široké, velmi jemně rýhované. Vnější listeny jsou zelenavé nebo hnědozelené, mají velmi úzký blanitý okraj; vnitřní listeny mají blanitý okraj široký, bezbarvý nebo hnědavý; květ je zvonkovitý, 1,5–5 cm dlouhý, okvětní trubka je uvnitř zelenavá nebo žlutá, cípy jsou podlouhlé nebo obkopinaté, 1–4 cm dlouhé, meruňkově oranžové až červené, řidčeji žluté, v ústí okvětní trubky jsou zpravidla příčné temně modrofialové skvrny; tyčinky jsou 6–17 mm dlouhé; blizna se nachází zpravidla pod vrcholem prašníků. Stopky tobolek jsou křivolaké, rozkladité.
Ohrožení a ochrana: Hojnější druh s poněkud rozsáhlejším areálem, v němž se dosud udržuje větší počet populací. V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) je zařazen mezi taxony vyžadujícími pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Určování jihoafrických druhů rodu Romulea není vždy snadné, druhy jsou si velmi podobné a navíc značně variabilní, populace různých druhů se mohou lišit barvou a velikostí květů. K spolehlivým znakům, které jsou zásadní pro vymezení druhů, patří mimo jiné charakter hlízek a postavení plodních stopek, tj. vlastnosti, které nelze zachytit fotografováním kvetoucích rostlin. Druhy se liší i počtem chromozomů. U kvetoucích rostlin je zapotřebí mít k dispozici dostatečný srovnávací materiál. Pokud druh Romulea obscura kvete červeně, jeho typickým znakem je odstín barvy tmavých skvrnek, oddělujících světlou trubku od okvětních cípů – jsou v nich zřetelně patrné modrofialové tóny. Žlutokvěté jedince není snadné rozeznat např. od druhu Romulea monticola.
Romulea obscura
Romulea obscura
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 24. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Darling, Oudepost Reserve).