Syn.: Bulbocodium roseum (L.) Kuntze, Ixia rosea L., Syringodea rosea (L.) Klatt, Trichonema roseum (L.) Ker Gawl.
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Romulea rosea
Rozšíření: Rozset v Jihoafrické republice v provinciích Western a Eastern Cape, v pruhu od horské skupiny Bokkeveld Mountains na severozápadě až po okolí města Port Elizabeth. Druh má poměrně rozsáhlý areál a je v něm rozrůzněn do více lokálních typů, liších se velikostí i odstínem barvy květů i šířkou listů; vzhledem k existenci rostlin s přechodnými znaky je zmíněná proměnlivost hodnocena na úrovni variet.
Ekologie: Roste ve vegetaci renosterveld i fynbos, v travnatých i křovinatých porostech na písčitých i jílovitých půdách, ve skalních štěrbinách, ale i na okrajích komunikací. Lokality leží v širokém rozpětí nadmořských výšek, od hladiny moře do 1000 m. Kvete v zimě a brzy na jaře.
Romulea rosea
Popis: Vytrvalá, 10–40 cm vysoká bylina s téměř kulovitou bazální stonkovou hlízou, která je na bázi oblá, se zakřivenými zašpičatělými zoubky. Přízemních listů je 3–6, jsou válcovité, až 36 cm dlouhé a 0,5–2,5 mm široké, úzce rýhované. Vnější listeny jsou zelenavé nebo nafialovělé, mají velmi úzký blanitý okraj; blanitý okraj vnitřních listenů je široký, hnědavý; květ je zvonkovitý, 1,5–4,8 cm dlouhý, okvětní trubka je uvnitř světle až oranžově žlutá, cípy jsou podlouhlé nebo obkopinaté, 1–3,8 cm dlouhé, růžové až červenofialové, řidčeji bílé, často jsou žilky v ústí okvětní trubky výrazně sytěji fialové; tyčinky jsou 7–16 mm dlouhé; postavení blizny vzhledem k vrcholu prašníků může být různé. Stopka tobolky je zprvu zakřivená, později rovná.
Ohrožení a ochrana: Dosti hojný druh, jeho populace se občas udržují i na synantropních stanovištích. To je hlavním důvodem, proč je v Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) klasifikován jen jako druh vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Velmi variabilní druh, barva jeho květů mívá převážně růžovofialové tóny, příčné tmavé rozhraní mezi barvou okvětní trubky nebývá vyvinuto, tmavší skvrnky v této části květu mají spíše podélný charakter.
Romulea rosea
Romulea rosea
Romulea rosea
Romulea rosea
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 25. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kapské Město, Stolová hora).