Ronov je zdánlivě malý vršek, jeho siluetu v panoramatickém výhledu lze ale jenom stěží zaměnit – malý, ale o to ostřeji vystupující kopec, který je v horní části znatelně zaoblený do podoby malé kupky. Se svými 552,4 metry je tak trochu „chudým příbuzným“ známějších, ale hlavně vyšších kopců v okolí – Vlhoště (613,5 m n. m.) na Kokořínsku a Sedla (726,4 m n. m.) v Českém středohoří.
Ronov
Jeho vulkanický původ mu nelze v žádném případě upřít, i z toho důvodu náleží biogeograficky spíše do Českého středohoří, nežli do Kokořínska.
Předmětem ochrany je suťový les s rozsáhlými suťovými poli na svazích, na vrcholu na skalkách a kolem zříceniny se objevují teplomilná společenstva blízká vegetaci kopcům Českého středohoří.
Ronov
Teplomilná společenstva reprezentují např. kostřava sivá (Festuca pallens), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), sesel sivý (Seseli osseum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), divizna knotovkovitá (Verbascum lychnitis), pelyněk ladní (Artemisia campestris) nebo rozchodník ostrý (Sedum acre). V lese pod zříceninou se objevuje např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon) nebo prvosenka jarní (Primula veris). Úpatí vrchu tvoří kulturní smrčiny.
Ronov
Velmi pěkné jsou květnaté louky v okolí vrchu s běžnými lučními druhy, nicméně z okolí jsou uváděny i některé zajímavější nálezy v místech vlhkých bezkolencových luk.
Ronov
Hlavním důvodem návštěvy vrchu bude ale u většiny návštěvníků spíše zřícenina hradu. Ten pochází z 15. století a byl založen pány z Dubé. Jako pustý je označován už od 17. století.
Ronov
Fotografováno dne 19. 6. 2006.