Syn.: Nasturtium austriacum Crantz, Rorippa austriaca (Crantz) Rchb., Rorippa austriaca (Crantz) Spach, Myagrum austriacum (Crantz) Jacq., Leiolobium austriacum (Crantz) Opiz, Armoracia austriaca (Crantz) Wimm., Brachiolobus hybridus Schur, Brachylobus austriacus (Crantz) Schur, Camelina austriaca (Crantz) Pers., Cardamine austriaca (Crantz) Kuntze, Chamaelinum austriacum (Crantz) Host, Cochlearia austriaca (Crantz) Ledeb., Crucifera roripa E. H. L. Krause, Rorippa vallicola V. I. Dorof., Rorippa viaria V. I. Dorof., Tetracellion globosum Turcz. ex Steud.
Česká jména: hladkošešulka rakouská (Opiz 1852), rukev rakouská (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: roripa rakúska (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Rorippa austriaca
Rozšíření: Původní je v jihovýchodní části střední Evropy (snad i v Polsku), na Balkánském poloostrově, ve východní Evropě, odkud zasahuje také do západního Kazachstánu, na Zakavkazí a do východního Turecka. Druhotný výskyt je znám z většiny území Evropy a ze Severní Ameriky. V České republice roste přirozeně v úvalech řek na střední a jižní Moravě, pravděpodobně také na dolní Vltavě a dolním Polabí. Druhotně je roztroušena v dalších teplých a mírně teplých oblastech státu.
Ekologie: Světlomilná rostlina. Roste na středních a dolních tocích řek na zaplavovaných loukách a okrajích lužních lesů. Častá je ovšem i na sekundárních ruderálních stanovištích (skládky, náspy, příkopy), podél komunikací se šíří na ruderální stanoviště i do nových oblastí. Nevadí jí krátkodobé přeplavení, avšak většinu roku roste na suchu, což je umožněno hlubokým kořenovým systémem.
Rorippa austriaca
Popis: Vytrvalé byliny s hlubokým silným kořenem. Lodyha přímá až vystoupavá, v horní části větvená, plná (jen v dolní části někdy dutá), tuhá, na bázi dřevnatějící, drobnými chlupy drsná. Listy šedozelené, přisedlé, na bázi s objímavými tupými oušky, velice drobnými chlupy drsné, celistvé, zubaté; přízemní listy někdy krátce řapíkaté, na začátku vegetačního období až peřenodílné. Korunní lístky sytě žluté. Plodenství za zralosti značně prodloužené; plodní stopky od vřetene zpravidla šikmo odstálé. Plody jsou kulovité šešulky. Kvete od konce května do července.
Rorippa austriaca
Rorippa austriaca
Záměny: Rorippa austriaca je charakteristická rukev, vyznačující se plnou pevnou lodyhou, ouškatou bází listů a kulovitými šešulkami. Může být zaměněna se svými kříženci, kteří jsou velmi častí např. na hrázích a regulacích řek a mnohdy tvoří hybridní roje s rostlinami více či méně inklinujícími k jednomu či druhému rodičovskému taxonu. Běžný je hybrid R. ×armoracioides, rukev křenovitá (kříženec s rukví obecnou, R. sylvestris), jež se liší listy peřenodílnými, peřenosečnými nebo alespoň hrubě nepravidelně zubatými a poněkud delšími šešulkami, které nejsou kulovité. Šíří se samostatně i mimo oblasti výskytu rukve rakouské. R. ×hungarica, rukev uherská (kříženec s rukví obojživelnou, R. amphibia), má dutou lodyhu, listy jsou hrubě zubaté až nepravidelně peřenolaločné, šešulky většinou nedozrávají.
Rorippa austriaca
Fotografováno ve dnech 27. 5. 2010 a 15. 6. 2011 (Praha, Modřany).