Syn.: Rosa alpina Pall., Rosa baicalensis Bess., Rosa carelica Fr., Rosa fauriei H. Lév., Rosa gmelinii Bunge, Rosa granulosa R. Keller, Rosa korsakoviensis H. Lév., Rosa sichotealinensis Kolesn.
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Rosa acicularis
Rozšíření: Rostlina s obrovským cirkumpolárním areálem, který se táhne od severní Evropy (Švédsko, Finsko, evropská část Ruska) přes celou Sibiř (včetně severního Kazachstánu) až do východní Asie, kde roste v Mongolsku, Číně, Koreji i Japonsku. V Severní Americe je rovněž velmi rozšířena od Aljašky přes celou Kanadu až po Quebec, na jih zasahuje v USA po státy Colorado a Nové Mexiko, na východě do Minnesoty. V bývalém Sovětském svazu byla v minulosti vysazována, dnes je známa jako zplanělá v pobaltských státech, Bělorusku i Moldávii; zplanělé rostliny byly pozorovány i v Rakousku.
Ekologie: Roste na lesních okrajích, světlinách, svazích s mělkou půdou, především v území s kontinentálním klimatem. Jde o nejběžnější růži v biomu tajgy v Eurasii i v Severní Americe.
Rosa acicularis
Popis: Spíše nižší keř vysoký 0,3–1,5(–3) m, vytváří pomocí kořenových výběžků polykormony; větve jsou přímé, starší jsou hnědočervené až purpurově hnědé, s hustými nebo řídkými oblými jehlicovitými osténci nebo jemnými trny dlouhými až 4 mm. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, s (1–)2–3 jařmy; lístky jsou široce eliptické až podlouhlé, 1,5–5 cm dlouhé a 0,8–2,5 cm široké, na okraji jednoduše nebo nezřetelně dvakrát pilovité, na líci lysé, na spodní straně nežláznatě chlupaté. Květy jsou jednotlivé nebo po 2–3 na koncích větviček; květní stopky jsou stopkatě žláznaté; kališní lístky jsou jednoduché, kopinaté, s protaženými cípy; korunní lístky jsou růžové, řidčeji bílé, obvejčité, 2–3 cm dlouhé, na vrcholu vykrojené; tyčinky jsou pomnožené; čnělky jsou volné. Šípek je hruškovitý, elipsoidní nebo obvejcovitý, 1–2 cm dlouhý, červený, lysý nebo na bázi se stopkatými žlázkami a se vztyčenými vytrvalými kališními lístky.
Poznámka: Patří mezi růže se sexuálním rozmnožováním; byly zjištěny tetraploidní, hexaploidní i oktoploidní cytotypy. Význačná je proměnlivost v hustotě a konzistenci trnů, dále ve vzrůstu i v barvě květů. V areálu bylo popsáno více taxonů na druhové i vnitrodruhové úrovni, jejich vztah není zcela vyjasněn.
Rosa acicularis
Rosa acicularis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 18. 7. 2007 (Kanada, Alberta: NP Jasper, Moose Lake).