Čeleď: Rosaceae Juss – růžovité
Rosa canina

Rosa canina

Rozšíření: Růže šípková je rozšířena téměř v celé Evropě, ve východní časti kontinentu prakticky chybí. Rozšíření zasahuje až na Kanárské ostrovy, do severozápadní Afriky, Malé Asie a do Střední Asie. V ČR je to obecný druh, který roste od nížin až po horské oblasti.
Ekologie: Roste hlavně na suchých místech – suché stráně, okraje lesů a polí, zapleveluje i okolí lidských sídel.
Popis: Statný keř, až 3,5 m vysoký, může se objevovat i jako liána, pak dorůstá až do délky 10 m. Větve jsou ostnité, květonosné větévky bezostné. Listy s 2–3 jařmy, lístky na okraji zubovité. Květy bývají po 1–5 na větévce, korunní lístky se navzájem dotýkají. Barva květů při rozkvétání bývá různě intenzivně růžová, při dokvétání barva bledne až do bílé. Květy slabě voní, kvetou od května do června (července). Plodem je různotvarý šípek barvy oranžově červené od světlé až po tmavou. Růže šípková je mnohotvárný taxon.
Záměny: Růže z okruhu Rosa canina lze dosti snadno rozeznat podle souboru typických znaků: nejlepší je mít k dispozici keř se zralými šípky. Kvetoucí keře se určují velmi obtížně! Kališní lístky, z nichž 2 nesou oboustranně a jeden jednostranně přívěsky, se po odkvětu přitisknou k šípku a záhy odpadnou; na ploše listů nejsou přítomny žlázky (mohou však být na žilnatině a na okraji); stopka květu (šípku) i češuli, resp. zralý šípek žlázky rovněž postrádá.
Využití: Tento druh růže se využívá v zahradnictví jako podnož pro zahradní kultivary růží. Šípky jsou cenným zdrojem vitaminu C, používají se v kuchyni i lidové medicíně.
Poznámka: Růže šípková patří do skupiny apomiktických růží a je pentaploidní (2n=35). Má velmi specifickou variabilitu, protože jednotlivé populace mají často charakter klonů, ale navzájem se mohou lišit v nápadných znacích (barva květů, velikost a tvar šípků, tvar a odění lístků). V minulosti byla popsána řada odchylek; znaky se však síťovitě prolínají a jejich kombinace nemají ani vztah k určitým ekologickým podmínkám. Rozlišovat je proto postrádá hlubší smysl.
Rosa caninaRosa canina
Rosa canina
Fotografováno v červnu a září 2005 (Praha-Stodůlky).