Syn.: Ozanonia livida (Host) Gand., Ozanonia rubrifolia (Vill.) Gand., Rosa cinnamomea var. rubrifolia Vill. ex Thory, Rosa ferruginea Vill., Rosa glaucescens Wulfen, Rosa gutensteinensis J. Jacq., Rosa ilseana Crép., Rosa livida Host, Rosa lurida hort. ex Andrews, Rosa majalis var. rubrifolia (Vill. ex Thory) Wallr., Rosa pauciflora Opiz, Rosa rubicunda Haller f., Rosa rubrifolia Vill.
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Rosa glauca
Rozšíření: Evropský druh. Roste od Španělska přes Francii (včetně Korsiky) a severní a střední Itálii (zde v Apeninách), areál zahrnuje také Alpy, Karpaty a hory Balkánského poloostrova. V ČR není původní, občas se vysazuje a zplaňuje. Na Slovensku je známa z některých horských skupin, např. z Malé Fatry, Nízkých Tater a Štiavnických vrchů, zde zvláště často v okolí Sitna.
Ekologie: Roste nejčastěji na okrajích lesů, v křovinách a na pastvinách, zejména v montánním stupni, obvykle na osluněných místech. Vystupuje až do nadmořské výšky 2200 m.
Rosa glauca
Popis: Keř 1–3 m vysoký; starší větve jsou skořicově hnědé, obvykle jen řídce ostnité; ostny jsou obvykle štíhlé, přímé, řidčeji hákovité, na starších větvích světlé, kontrastně zbarvené vzhledem k větvím. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, s (2–)3(–4) jařmy; lístky jsou vejčité až eliptické, 1,5–4,5 cm dlouhé a 1–2,5 cm široké, obvykle lysé, alespoň při rašení na okrajích červené a během celé vegetační sezóny nápadně sivé, na bázi klínovité až zaokrouhlené, na okraji pilovité, na vrcholu tupě špičaté. Květy jsou jednotlivé nebo tvoří chudé chocholíky; květní stopky jsou lysé nebo s roztroušenými stopkatými žlázkami; vnější kališní lístky mohou nést drobné niťovité přívěsky, někdy jsou všechny bez přívěsků, po odkvětu směřují šikmo vzhůru a pozdě opadávají; koruna je drobná, intenzivně nachová až karmínová; čnělky jsou vlnatě chlupaté. Šípky jsou obvykle kulovité, nanejvýš 1 cm dlouhé, lysé nebo se stopkatými žlázkami.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je růže sivá řazena k druhům ohroženým (EN) i zákonem chráněným.
Využití: Zatímco květy jsou poměrně drobné, hlavní okrasnou hodnotou tohoto druhu jsou nápadně zbarvené větvičky a zejména listy; existují i kultivary s listy se zbarvením intenzivnějším.
Rosa glauca
Rosa glauca
Rosa glauca
Fotografovali Alena Vydrová, dne 22. 8. 2017 (Švýcarsko, kanton Graubünden, Santa Maria Val Müstair), a Vít Grulich, v květnu 2005 (Chorvatsko, Velebit, Baške Oštarije).