Syn.: Rosa cinnamomea L.
Česká jména: růže skořicová (Presl 1819, Opiz 1852), růže májová (Kubát 2002)
Slovenská jména: ruža májová (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Rosa majalis
Rozšíření: Roste v západní a severní Evropě (ve Skandinávii nejběžnější druh růže), na jih dosahuje do Alp a do balkánských pohoří, na východě se vyskytuje ještě na západní Sibiři. Jsou známy i různé kultivary, které se pěstují i mimo oblast přirozeného výskytu, např. i v Severní Americe. V ČR patří k velmi vzácným druhům: původní je pravděpodobně jen v širším okolí Českého středohoří a možná i na Třeboňsku. Na většině ostatních lokalit jde zřejmě o keře zplanělé z kultury. Přirozený výskyt na Slovensku je sporný.
Ekologie: Původní výskyt v Českém středohoří je vázán na kamenité sutě; jinde roste v křovinách, a to i podél vodních toků.
Rosa majalis
Popis: Zpravidla menší keř vysoký 1(–2) m, vytváří podzemní výběžky a roste tedy v hustých koloniích; kultivary bývají vyšší. Větve jsou přímé, skořicově hnědé, málo ostnité; přímé nebo lehce zahnuté ostny vyrůstají ve dvojicích nedaleko listových bází. Listy jsou lichozpeřené, s 2–3 jařmy; lístky jsou eliptické až vejčité, jednoduše zubaté, na svrchní straně zpravidla lysé a svěže zelené, na spodní straně chlupaté, výrazně nasivělé. Květy jsou nejčastěji jednotlivé; květní stopky jsou lysé; všechny kališní lístky jsou celistvé, bez přívěsků; korunní lístky jsou růžové až purpurové. Šípky jsou nevelké, kulovité, řidčeji vejcovité, červené, lysé, s vytrvalými vzpřímenými kališními lístky; v šípku jsou drobné žlutavé nažky.
Záměny: Rostliny z Českého středohoří jsou morfologicky velmi vyhraněné, nízké, dorůstají sotva výšky 1 m. Tento sexuálně se rozmnožující, diploidní druh růže (2n=14) se vyznačuje ostny, které se nacházejí v párech poblíž inserce listů; lístky jsou nápadné odlišně zbarveným lícem a rubem, kališní lístky postrádají přívěsky a drobné šípky jsou nejčastěji kulovité. Druh byl v minulosti velmi často zaměňován s jinými růžemi, zejména z okruhu r. šípkové (Rosa canina agg.), od nichž se liší výše uvedeným souborem znaků.
Poznámka: Nejčastěji pěstovaným kultivarem je plnokvětá keřová růže Rosa majalis ‚Foecundissima‘, občas zplaňující i ve volné přírodě. Tento kultivar byl dříve oblíbený: dnes jej najdeme v okolí venkovských chalup, zejména v oblastech někdejšího německého osídlení.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu ČR je růže májová jako vzácná rostlina oprávněně zařazena mezi druhy silně ohrožené (C2r). To se však týká jen původních výskytů neplnokvětých jedinců.
Rosa majalis
Rosa majalis
Rosa majalis
Rosa majalis
Fotografováno ve dnech 9. 6. 2009 (České středohoří, Milešovka) a 21. 9. 2013 (Švýcarsko, kanton Graubünden, Zernez).