Syn.: Rosa pimpinellifolia Hook. f. et Thomson, Rosa unguicularis Bertol.
Čeleď: Rosaceae Juss. – růžovité
Rosa webbiana
Rozšíření: Areál se táhne středoasijskými horami od jihovýchodního Kazachstánu po Afghánistán, na východ až do západního Nepálu a jihozápadního Tibetu.
Ekologie: Roste na okrajích lesů, v křovinách, na travnatých svazích, na pastvinách, lokality leží v nadmořské výšce 200–4500 m.
Rosa webbiana
Popis: Keř 2–3 m vysoký, s lysými červenohnědými větvemi; ostny jsou přímé, šídlovité, často v párech pod bází listů (infrastipulární), někdy promíšené s osténky nebo stopkatými žlázkami. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, s 5–7(–9) lístky; lístky jsou okrouhlé, eliptické až obvejčité, 0,5–2,5 cm dlouhé, lysé nebo někdy i se žlázkami, s 5–8 páry postranních žilek, jednoduše nebo dvakrát hrubě pilovité, na konci tupé nebo uťaté; palisty přirůstají k řapíku, široké, na bázi ouškaté. Květy jsou jednotlivé nebo vyrůstají po 3–5, mají 3–6 cm v průměru; květní stopky jsou někdy žláznaté; všechny kališní lístky jsou celokrajné; koruna je volná, růžová, nachová nebo bílá; čnělky jsou chlupaté. Šípky jsou kulovité, vejčité nebo hruškovité, za zralosti červené, s vytrvalými kalichy.
Záměny: Velmi polymorfní druh. Ve středoasijském vysokohoří se tomuto druhu nejvíce podobá Rosa macrophylla, která se odlišuje listy složenými převážně z 9–11 lístků s více než 8 páry žilek.
Rosa webbianaRosa webbiana
Rosa webbiana
Rosa webbiana
Rosa webbiana
Fotografoval Jindřich Houska, ve dnech 19. 7. 2013 (Indie, Ladakh, Pulu Digar) a 23. 7. 2013 (Indie, Ladakh, údolí říčky nad Chokdem).