František Vilém Rosický se narodil dne 17. prosince 1847 v Nových Dvorech u Přibyslavi, zemřel 17. července 1909 v Praze. Byl to český botanik.

František Rosický

Působil jako středoškolský profesor, ředitel gymnázia v Roudnici a posléze byl jmenován zemským školním inspektorem. V letech 1873–83 byl starostou Klubu přírodovědeckého v Praze a od roku 1894 jeho čestným členem.
Byl autorem publikací z oblasti botaniky, jeho zřejmě nejznámější populárně-naučnou knihou byly Květiny jarní ze zvláštním zřetelem ku květeně domácí, která vyšla u Tempského v Praze v roce 1885. Hned v předmluvě ke knize Rosický konstatuje, že kniha nemá za účel podati obraz jarní květeny v rouše vědeckém. Obrazy jednotlivých rostlin jsou tu předvedeny v pořádku, jak na jarní vycházce samy se nám objevují, slohem pokud možno prostým, aby i laiku byly srozumitelny. Pro lepší názornost je tato kniha doplněna 40 barevnými chromolitografickými tabulemi se 71 vyobrazeními a také 125 dřevoryty, autory ilustrací byli Jenny Schermaulová (narozena 24. 5. 1828 v Liblíně, zemřela 30. 10. 1909 v Praze) a významný vídeňský výtvarník Josef Seboth (narozen 1814 ve Vídni, zemřel 28. 4. 1883 ve Štýrském Hradci).
Rosického Květiny jarní jsou v podstatě českým přepracováním dříve vydané německé knihy Aglaie von Enderes (narozena 1836 ve Vídni, zemřela 11. 7. 1883 tamtéž) Frühlingsblumen – mit einer einleitung und methodischen Charakteristik von prof. Dr. M. Willkomm (Leipzig / Prag 1883). Převzaty byly z této knihy i ilustrace. V německé verzi knihy se na odborném zpracování podílel botanik Heinrich Moritz Willkomm (1821–1895), profesor v německém Tharandtu, estonském Tartu a nakonec i na univerzitě v Praze, též ředitel c. k. pražské botanické zahrady.
Rosický je také autorem školních učebnic Botanika pro vyšší třídy středních škol (Praha 1884), Nerostopis pro nižší třídy středních škol (Praha 1883) a také práce Stonožky země české (Praha 1876). Z němčiny přeložil i Pokorného učebnici zoologie Dra Al. Pokorného Názorný přírodopis živočišstva / pro nižší oddělení středních škol českoslovanských.
František RosickýFrantišek Rosický
Josef Rosický byl bratrem předešlého, narodil se dne 22. února 1860 v Nových Dvorech u Přibyslavi. Byl profesorem c. k. ústavu učitelského v Jičíně. Po svém bratrovi pokračoval ve vytváření řady knih o rostlinách v jednotlivých obdobích roku – Květiny letní se zvláštním zřetelem ke květeně domácí (Praha 1885), se 77 barevnými chromolitografiemi a 172 dřevoryty; Květiny podzimní se zvláštním zřetelem ke květeně domácí (Praha 1888), 71 barevných chromolitografií, 132 dřevoryty. Obě knihy vznikly na základě německé předlohy od Ernsta Krauseho (pseud. Carus Sterne, narozen 1839 Zielenzig, zemřel 1903 Eberswalde) Sommerblumen. Eine Schilderung der heimischen Blumenwelt (1884) a Herbst- und Winterblumen (1886). J. Rosický je také autorem knihy Nauka o polním hospodářství pro ústavy učitelské (Praha 1895).
Bratři Rosičtí jsou i autory práce společné, kterou byl Rostlinopis pro ústavy ku vzdělání učitelů / sepsali F. V. Rosický, Jos. Rosický (Praha / Vídeň 1894).