Internetová stránka BOTANY.cz a Přírodovědná společnost vyhlašují anketu Rostlina roku 2007.

Rostlina 2007

Milí čtenáři našeho internetového magazínu,
dovolte nám, abychom vás zapojili do výběru rostliny, která se stane pro letošní rok symbolem našich aktivit. Během následujících několika týdnů svým hlasováním rozhodněte, o které nominované rostlině se prostřednictvím nových článků a reportáží na našem webu chcete dozvědět co nejvíce informací, tedy svým hlasem nám vlastně sdělte, která rostlina je pro vás nejzajímavější, nejcennější, nejhodnotnější, jistě mnohdy i nejkrásnější.
Bylo opravdu těžké vybrat z nesmírného bohatství naší květeny do této ankety jen několik zástupců. Nakonec jsme se rozhodli nominovat ty, o které dlouhodobě projevujete na našem webu vy sami největší zájem. Rozhodně bychom chtěli, aby všechny nominované druhy vzbudily vaši pozornost, abyste se společně s námi zamysleli, jaké místo v naší přírodě tyto rostliny mají, jaké jsou podmínky jejich života i záruky jejich další existence. Vynasnažíme se vám je přiblížit podrobněji, seznámit vás s fakty, které by mohly být pro vás zajímavé.

Do ankety Rostlina roku 2007 jsou nominovány tyto druhy:

Cephalanthera longifolia – okrotice dlouholistá
Jedná se o zástupce orchidejí. V naší přírodě se můžeme setkat se třemi druhy okrotic, všechny patří k ohroženým druhům. Okrotice dlouholistá může snadno méně zkušenému pozorovateli připomínat okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), lze tedy oba druhy, které navíc rostou na podobných stanovištích, lehce zaměnit. Zatímco okrotice bílá v posledních letech nevykazuje výraznější ústup, okrotice dlouholistá je stále vzácnějším druhem, který z naší přírody mizí. Proto jsme se rozhodli její rozšíření na našem webu také mapovat.

Allium ursinum – česnek medvědí
V posledním roce jsme na našem webu zaznamenali o tuto bylinu obrovský zájem, lidé vyhledávají informace o tomto druhu česneku v míře dříve naprosto nebývalé. Je to totiž stále populárnější léčivá rostlina, své použití má i v kuchyni. Nejedná se o ohrožený druh, avšak jeho současný intenzivní sběr v přírodě by za několik let mohl způsobit jeho výraznější ústup. Již teď je samozřejmě v rozporu se zákony této země jej sbírat v chráněných územích.

Adonis vernalis – hlaváček jarní
V případě tohoto druhu máme tu čest nominovat za Rostlinu roku 2007 jednu z nejkrásnějších rostlin naší přírody. Setkání s hlaváčkem jarním na stepních stráních Čech a Moravy je skutečně nádherným zážitkem. S politováním však musíme konstatovat, že se jedná o druh silně ohrožený a z původních lokalit mizející. Zdobí nejednu českou zahradu, jistě byste i vy chtěli mít tuto nádhernou rostlinu u svého domu. Mějte ale vždy na paměti, že si nelze opatřovat tuto rostlinu na přírodních stanovištích. Zároveň dejte pozor i na nezodpovědné obchodníky s rostlinami, vždy při koupi hlaváčku jarního žádejte prodejce, aby vám ukázal potvrzení CITES o původu jím nabízených exemplářů. Nejkrásnější zahradou světa je přece sama příroda, nic nemůže ospravedlnit její drancování.

Prunus tenella – mandloň nízká
I tato dřevina je velmi krásná. Pěstuje se hojně v našich zahradách, avšak její původní výskyt u nás se omezuje jen na několik lokalit na jihu Moravy. Opět tedy platí, že krása je spojená s vzácností. Mandloň nízká je zařazena ke kriticky ohroženým druhům naší květeny.

Cypripedium calceolus – střevíčník pantoflíček
Jistě uznáte, že nezařadit střevíčník pantoflíček do prvního ročníku naší ankety jsme si jednoduše dovolit nemohli. Troufáme si tvrdit, že tuto orchidej zná každý. Je to opět druh s výraznými květy, proto velmi žádaný i na květinovém trhu. Každoročně jsou hlášeny případy ničení lokalit této krásné orchideje, rostliny jsou nemilosrdně vyrývány a přesazovány. Vezměme konečně za své, že sebemenší exemplář této rostliny na přírodním stanovišti je mnohem cennější, než sebekrásnější obrovský trs na privátní zahradě.

Průběh vašeho hlasování budeme bedlivě sledovat a na výsledky reagovat. O rostlinách, které vzbudí váš větší zájem, budeme přinášet řadu nových informací ve speciálních článcích na našem webu.
_______________________________________________________________

Hlasování bylo ukončeno dne 25. listopadu 2007.

Výsledky ankety:
Celkově hlasovalo 347 čtenářů
Jednotlivé druhy získaly:

Okrotice dlouholistá – 45 hlasů – tj. 13 %
Mandloň nízká – 45 hlasů – tj. 13 %
Česnek medvědí – 49 hlasů – tj. 14 %
Střevíčník pantoflíček – 91 hlasů – tj. 26 %
Hlaváček jarní – 117 hlasů – tj. 34 %

V anketě Rostlina roku 2007 tedy jednoznačně zvítězil hlaváček jarní – Adonis vernalis.