Již počtvrté našla anketa Rostlina roku svého vítěze. Pro rok 2010 je jí tolije bahenní (Parnassia palustris). Anketa, kterou pravidelně vyhlašuje Přírodovědná společnost, o.s. a internetový magazín Botany.cz, byla vyhlášena začátkem listopadu a k 31. březnu byla uzavřena.
V předchozích letech byly vítěznými rostlinami hlaváček jarní (2007), chrpa modrá (2008) a prstnatec májový (2009).
Rostlina 2010

V roce 2010 vybírali čtenáři z těchto deseti rostlin:
černýš rolní Melampyrum arvense
ďáblík bahenníCalla palustris
hořec tolitovitýGentiana asclepiadea
klikva bahenníOxycoccus palustris
kosatec nízkýIris pumila
mochna husíPotentilla anserina
pupava bezlodyžnáCarlina acaulis
šalvěj přeslenitáSalvia verticillata
vstavač kukačkaOrchis morio
a tolije bahenníParnassia palustris, kterou provázel tento text:
Drobné bělostné kvítky tolije můžete snadno přehlédnout. Když k nim ale pěkně pokleknete, uvidíte jejich neobvyklou krásu. Najdete ji většinou v podhorských a horských oblastech, na vlhkých půdách pramenišť, mokřin i luk.

Celkově hlasovalo 643 čtenářů, kteří rozhodli o těchto výsledcích:
šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) – 15 hlasů
mochna husí (Potentilla anserina) – 23 hlasů
ďáblík bahenní (Calla palustris) – 39 hlasů
hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea) – 41 hlasů
klikva bahenní (Oxycoccus palustris) – 42 hlasů
pupava bezlodyžná (Carlina acaulis) – 42 hlasů
kosatec nízký (Iris pumila) – 68 hlasů
vstavač kukačka (Orchis morio) – 82 hlasů
černýš rolní (Melampyrum arvense) – 115 hlasů
tolije bahenní (Parnassia palustris) – 176 hlasů, což je 27%.

Stejně jako v minulých letech se budeme vítěznou rostlinou více zabývat, zaměříme na ni naše aktivity a postupně budeme přinášet podrobnější informace. Tolije bahenní nás bude doprovázet minimálně celou následující vegetační sezonu.

Už teď se však těšíme i na další ročník naší ankety, tedy na Rostlinu roku 2011!