V naší redakční poště se objevují často dotazy čtenářů na možnosti získání nejrůznější botanické literatury. Někdy jsou vaše dotazy rázu dosti odborného, častěji však jen chcete poradit kam se podívat, abyste si mohli zrovna tu svou rozkvetlou krásku, kterou jste viděli někde na dovolené, pojmenovat. A tak jsme se rozhodli, že po uveřejnění soupisu všech českých botanických klíčů a seznamu českých i slovenských publikací o chráněných rostlinách budeme pokračovat v dalším vytváření dílčích přehledů botanické populárně-naučné literatury. Jsme si zcela jistí, že si tyto články své čtenáře najdou.
Dolomity
Snad nejčastěji se dotazy našich čtenářů týkají horských rostlin. Není se čemu divit – právě tato skupina rostlin dokáže značně zaujmout i v botanice méně zběhlé návštěvníky hor. Dnes už vůbec nejde jen o rostliny z hor našich nebo slovenských, Češi začali navštěvovat i regiony značně exotické. A určování horských rostlin z jihu Evropy, či dokonce Asie nebo Ameriky nám samozřejmě občas činí problémy.
A tak se pokusme nejdříve alespoň částečně nastínit, v kterých knihách lze najít informace o rostlinách z horských oblastí nám nejbližších, tedy z hor střední Evropy. Vlastní areál střední Evropy jsme si trochu upravili. Vzhledem k tomu, že dnes už není sebemenší problém s cestami do Alp a tyto hory na jih od našich hranic se již jednoznačně staly pravidelnou součástí českého floristického vandrování, zahrnujeme tedy do tohoto soupisu i knihy o květeně alpské, dokonce také knihy italské a francouzské. Právě alpská oblast je v literatuře o horských rostlinách zastoupena v našem regionu nejobsáhleji. Uvádíme ale i knihy o rostlinách karpatských, ať už českých, slovenských, polských, ukrajinských nebo rumunských.
Až na drobné výjimky jsme v tomto soupisu vynechali práce jednoznačně vědecké nebo příliš odborně zaměřené (třeba publikace o chráněných rostlinách hor nebo monografie rodů), či jen velmi úzce regionálně pojaté. Jedná se tedy o seznam publikací i širší veřejnosti relativně dobře srozumitelných a snad také (až na některé tituly u literatury starší) snadno získatelných. Stejně tak zde nenajdete ani knihy pojednávající o pěstování horských rostlin. Skalničkářské literatury je v knihkupectvích i antikvariátech dost a není potřeba na ni speciálně upozorňovat.
Knihy o horských rostlináchKnihy o horských rostlinách
Knihy o horských rostlinách
Čím starší knihu si vyberete, tím větší jistotu máte, že v ní kromě ilustrací nenajdete příliš mnoho textu. Kouzelný svět horských rostlin zřejmě uchválil naše pradědečky a prababičky natolik, že chvílemi zapomínali psát i číst. Jakoby se jen dívali – podle toho nezřídka vypadá i starší literatura. Nicméně ilustrace rostlin jsou v těchto starších knihách většinou velmi zdařilé, některé dokonce stále ceněné.
V novější literatuře najdete už textu samozřejmě více, většinou se jedná o popisy rostlin, charakteristiku jejich rozšíření, eventuálně jsou připojeny informace o ochraně rostlin či poznámky o jejich užitečnosti. Stále méně se v nich však objevují precizní ilustrace, dominují fotografie, ty bohužel občas nejsou příliš názorné, rostliny se podle nich určují většinou hůře.
V posledním desetiletí se i v populárně laděné literatuře začínají objevovat obsáhlejší informace o charakteru biotopů, na kterých horské rostliny rostou, nezřídka jsou ke knize připojeny i fotografie stanovišť. Častěji než dříve tvoří tyto údaje v knihách rovnou samostatné kapitoly – od jednotlivých izolovaných druhů se stále více přechází k celým společenstvům. Je velmi pravděpodobné, že tento trend bude i v populárně-naučné botanické literatuře stále výraznější.
Dolomity
Chronologický soupis literatury o horské květeně širší oblasti střední Evropy:

 • Joseph Reiner: Botanische Reisen nach einigen Oberkärnternischen und benachbarten Alpen. Klagenfurt, Carl Friebr. Walliser, 1792.
 • Johann Carl Weber: Die Alpen-Pflanzen Deutschlands und der Schweiz. München, Kaiser, 1845.
 • Josef Seboth: Alpen-Flora. Hundert Alpenpflanzen nach der Natur gemalt. Praha, Tempský, [1880].
 • Wilhelm Winkler: Flora des Riesen- und Isergebirges. Mit Berücksichtigung der Vorgebirgsflora. Warmbrunn, 1881.
 • Karl Wilhelm von Dalla Torre, Anton Hartinger: Atlas der Alpenflora: hrsg. vom Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein. Nach der Natur gemalt von Anton Hartinger mit Text von K. W. v. Dalla Torre. Wien, Verl. des Dt. und Oesterr. Alpenvereins, 1882.
 • Émile Burnat: Flore des Alpes Maritimes. Genève, H. Georg, 1892.
 • Franz Daffner: Die Voralpenpflanzen; Bäume, Sträuche, Kräuter, Arzneipflanzen, Pilze, Kulturpflanzen. Leipzig, W. Engelmann, 1893.
 • Otto Wünsche: Die Alpenpflanzen: eine Anleitung zu ihrer Kenntnis. Leipzig, Teubner, 1896.
 • Günther Beck von Mannagetta: Alpenblumen des Semmering-Gebietes; colorirte Abbildungen von 188 auf den niederösterreichischen und nordsteierischen Alpen verbreiteten Alpenpflanzen. Wien, Gerold, 1898.
 • Carl Joseph Schröter, Ludwig Schröter: Taschenflora des Alpen-Wanderers. Zürich, Meyer & Zeller, 1899. Vydáno i ve francouzštině a angličtině: Flore colorié portative du touriste dans les alpes a Coloured vade-mecum to the alpine flora.
 • Henry Correvon: Atlas de la flora alpine. Publié par le Club Alpin allemand et autrichien. Genève, Georg & Co., 1899.
 • Alfred William Bennett: The flora of the Alps; being a description of all the species of flowering plants indigenous to Switzerland; and of the Alpine species of the adjacent mountain districts of France, Italy, & Austria including the Pyrenees. London, Nimmo, 1900.
 • Wilhelm Winkler: Sudetenflora. Eine Auswahl charakteristischer Gebirgspflanzen. Dresden, C. Heinrich, 1900.
 • Julius Hoffmann, Hermann Friese: Alpen-Flora für Touristen und Pflanzenfreunde. Stuttgart, Verlag für Naturkunde, 1904.
 • Mückovy praktické příručky; Mückův kolorovaný atlas rostlin alpských. Praha, Šolc [nedatováno, snad 1905]. Ilustrace v této skládačce, která je patrně nejstarším populárně laděným pojednáním o alpské květeně v češtině, jsou poměrně ledabyle zhotovenými kopiemi akvarelů Hermanna Friese z Hoffmanovy Alpen-Flory z roku 1904. Tato levná brožurka byla ve své době patrně populární, vyšla nejméně ve třech vydáních.
 • Gustav Hegi, Gustav Dunzinger: Alpenflora; die verbreitetsten Alpenpflanzen von Bayern, Österreich und der Schweiz. München, Lehmann, 1905.
 • Gustav Senn: Alpen – Flora. Westalpen. Heidelberg, Winter, 1906. (akvarely C. Kastner).
 • Charles Flahault: Nouvelle flore coloriée de poche des Alpes et des Pyrénées. Paris, Klincksieck, 1906.
 • Somerville Hastings: Summer flowers of the high Alps. London, Dent, 1910.
 • George Flemwell: The flower-fields of Alpine Switzerland. New York, Dodd, Mead, 1912.
 • Karl Ungar: Die Alpenflora der Südkarpaten. Sibiu, 1913.
 • Julius Hoffmann, K. Giesenhagen: Dr. Jul. Hoffmann´s Alpenflora für Alpenwanderer und Pflanzenfreunde. Stuttgart, Schweizerbart, 1914.
 • Henry Correvon et Philippe Robert: La flore alpine. Genève, Atar, [1917].
 • Léon Marret: Les fleurs des montagnes. Paris, Paul Lechevalier, 1924.
 • Ludwig Klein: Alpenblumen. Heidelberg, Winter, 1925.
 • Carl Schroeter et al.: Das Pflanzenleben der Alpen. Eine Schilderung der Hochgebirgsflora. Zürich, Albert Raustein, 1926.
 • Rudolf Scharfetter: Alpenpflanzen. Bielefeld & Leipzig, Velhagen & Klasing, 1927.
 • Fritz Overbeck, Hermine Overbeck, Erich Nelson: Mittelgebirgsflora; die charakteristischen Bergpflanzen Deutschlands. München, Lehmanns, 1935.
 • Raoul H. Francé: Das kleine Buch der Alpenpflanzen. Graz, Styria, 1935.
 • Ulrich Berger-Landefeldt: Der Wasserhaushalt der Alpenpflanzen. Stuttgart, Schweizerbart, 1936.
 • František A. Novák, Karel Svolinský: Horské rostliny. Praha, Vesmír, 1937.
 • Paul Aurèle Robert: Alpenblumen. Sechsunddreissig Farbtafeln nach der Natur von Paul A. Robert. Einführung von Carl Schroeter. Bern, Iris Verlag, 1938.
 • Ferdinand Götting: Pflanzenbilder aus den Alpen Nach den Aquarellen von Ferdinand Götting. Wien, Ostmarken Verlag, 1938.
 • Gerhard Tacke: Alpenblumen Wunderblumen. Berlin, Limpert, 1940.
 • Fritz Stopp: Gebirgspflanzen; insbesondere Alpenpflanzen; ein Bestimmungsbüchlein für Wanderer und Steingärtner. Leipzig, Geest und Portig, 1953.
 • Oleg Staněk: Kvety Tatier. Bratislava, Štátne telovýchovné nakladateľstvo, 1954.
 • Josef Weisz, Friedrich Markgraf: Blumen der Alpen. Königstein im Taunus, Langewiesche, 1954.
 • Bogumił Pawłowski: Flora Tatr. Warszawa, PWN, 1956.
 • Ernst Schälow, Kurt Schulze: Es blüht in den Dolomiten. Radebeul, Neumann, 1957.
 • В. І. Чопик: Флора і рослинність західної частини Українських Карпат. К. В-во АН УРСР, 1958.
 • Ana M. Paucă, Ştefana Roman: Flora alpină şi montană. Bucureşti, Ed. Ştiinţifica, 1959.
 • Elias Landolt: Unsere Alpenflora. Zurich, Schweizer Alpen-Club, 1961.
 • Jan Jeník: Alpinská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Praha, Nakladatelství ČSAV, 1961.
 • Luigi Fenaroli: I fiori della montagna. Milano, Martello, 1962.
 • Jan Šmarda, Vojtěch Štolfa: Kvety Tatier. Bratislava, Osveta, 1963.
 • Oldřich Staněk: Kvety a hory. Bratislava, Šport, 1963.
 • Paula Kohlhaupt: Alpenblumen. Stuttgart, Belser, 1963.
 • Miloš J. Pulec, Ema Blažková: Krakonošův herbář. (Kuriozita, nejmenší česká floristická kniha, pravděpodobně i nejmenší kniha o rostlinách na světě.) Praha, Merkur, 1966.
 • Francesco Bianchini: Flora Alpina. Milano, Mondadori, 1967.
 • Josef Šourek: Květena Krkonoš. Praha, Academia, 1969.
 • Stefan Macko: Świat roślin Karkonoskiego Parku Narodowego. Wrocław, Wrocławskie Tow. Naukowe, 1970.
 • Giuseppe Morelli: I fiori della montagna. Trento, Dolomia, 1970.
 • Václav Jílek, Josef Dostál, Hana Janáčková: Poznáváme a chráníme rostliny Jeseníků. Šumperk, Vlastivědný ústav, 1971.
 • Jerzy Fabiszewski: Rośliny Sudetów. Warszawa, PZWS, 1971.
 • Luigi Fenaroli: Flora delle Alpi. Milano, Martello, 1971.
 • Paula Kohlhaupt: Piccola Flora delle Dolomiti. Bolzano, Athesia, 1974.
 • В. І. Чопик: Високогірна флора Українських Карпат. Київ, Наук. думка, 1976.
 • Silvio Stefenelli: I fiori della montagna. Ivrea, Priuli & Verlucca, 1977.
 • Fritz-Martin Engel: Die Pflanzenwelt der Alpen. München, Süddt. Verl., 1977.
 • Wolfgang Lippert: Fotoatlas der Alpenblumen. Blütenpflanzen der Ost- und Westalpen. Das große Bestimmungsbuch in Farbe. München, Gräfe und Unzer, 1981.
 • Jiří Čihař, Miloslav Kovanda: Horské rostliny ve fotografii. Praha, SZN, 1983.
 • Jiří Soják: Rostliny našich hor; kapesní atlas. Praha, SPN, 1983.
 • Elfrune Wendelberger: Alpenpflanzen; Blumen, Gräser, Zwergsträucher. München – Wien – Zürich, BLV-Verlagsgesellschaft, 1984.
 • Christopher Grey-Wilson, Marjory Blamey: Guide complet des fleurs de montagne; Alpes, Pyrénées, Apennins, Vosges, Jura, Massif Central. Neuchâtel, Delachaux Niestlé, 1984.
 • Tassilo Wengel: Blütenstauden im Hochgebirge; ein Streifzug durch Tatra, Südkarpaten, Rila, Pirin und Kaukasus. Berlin, Dt. Landwirtschaftsverl., 1985.
 • Herbert Reisigl, Richard Keller: Alpenpflanzen im Lebensraum; alpine Rasen, Schutt- und Felsvegetation; vegetationsökolog. Stuttgart, Fischer, 1987.
 • Paul Ozenda: Die Vegetation der Alpen; im europäischen Gebirgsraum. Stuttgart, Fischer, 1988.
 • Herbert Reisigl, Richard Keller: Lebensraum Bergwald; Alpenpflanzen in Bergwald, Baumgrenze und Zwergstrauchheide. Stuttgart – New York, Fischer, 1989.
 • Teofil Gołębiowski: Rośliny gór i pogórzy. Warszawa, Wyd. Sport i Turystyka, 1990.
 • Dietmar Aichele, Heinz-Werner Schwegler: Alpenblumen. Stuttgart, Kosmos, 1992.
 • Jean-Denis Godet: Alpenpflanzen. München, Mosaik-Verl., 1993.
 • Edouard Chas et al.: Atlas de la flore des Hautes-Alpes. Conservatoire botanique national de Gap-Charance, 1994.
 • Emil Hadač: Květena Železných hor. Pardubice, Luděk Šorm, 1994.
 • Wolfgang Langer, Herbert Sauerbier: Endemische Pflanzen der Alpen und angrenzender Gebiete. Eching bei München, IHW-Verl., 1997.
 • Christian Boucher: La Flore des Alpes de Haute-Provence. Aix-en-Provence, Édisud, 1998.
 • Maria Teresa della Beffa: Fiori di Montagna. Novara, De Agostini, 1998.
 • Lydia Tasenkevich: Flora of the Carpathians; Checklist of the Native Vascular Plant Species. L’viv. State Museum of Natural History of NAS of. Ukraine, 1998.
 • Herbert Sauerbier, Wolfgang Langer: Alpenpflanzen, Endemiten von Nizza bis Wien. Eching, IHW-Verl., 2000.
 • Wolfgang Hensel: Naturführer, Alpenblumen. München, Gräfe und Unzer, 2000.
 • Dieter Heß: Alpenblumen; erkennen, verstehen, schützen. Stuttgart, Ulmer, 2001.
 • Christopher Grey-Wilson, Marjorie Blamey: Pareys Bergblumenbuch; Blütenpflanzen der europäischen Gebirge. Berlin, Parey, 2001.
 • Edith Waldburger, Vojislav Pavlovic, Konrad Lauber: Flora des Fürstentums Liechtenstein in Bildern. Bern – Stuttgart – Wien, Haupt, 2003.
 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa: Kwiaty Tatr. Warszawa, Multico, 2003.
 • Xaver Finkenzeller: Alpenblumen; Erkennen und bestimmen. Stuttgart, Ulmer, 2003. Vydáno i v češtině: Rostliny Alp. Praha, Academia, 2007.
 • Cécile Lemoine: Les fleurs des montagnes. Paris, J.-P. Gisserot, 2004.
 • Karl Demetz, Josef Wanker: Flora y Fauna dla Dolomites. Bolzano, Athesia, 2004.
 • Oskar Angerer, Thomas Muer: Alpenpflanzen. Stuttgart, Ulmer, 2004.
 • David Aeschimann et al.: Flora alpina I, II, III. Bern – Stuttgart – Wien, Haupt, 2004.
 • Alessandro Anzilotti, Andrea Innocenti, Roberto Rugi: I fiori spontanei delle Alpi. Bologna, Calderini, 2005.
 • Vojtěch Žíla: Atlas šumavských rostlin. Karmášek, 2005.
 • Herbert Sauerbier, Wolfgang Langer: Alpenpflanzen, Endemiten von den Ligurischen Alpen bis zum Wiener Schneeberg. Eching, IHW-Verl., 2005.
 • Jean-Denis Godet: Alpenpflanzen nach Farben bestimmen. Stuttgart, Ulmer, 2006.
 • Kay Meister: Erzgebirgsflora im Portrait; heimische Pflanzen – ihre Bedeutung und Verwendung. Marienberg, Druck- u. Verlagsges. Marienberg, 2007.
 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa: Rośliny górskie. Warszawa, Multico, 2007.
 • Peter Mertz: Alpenpflanzen in ihren Lebensräumen. Ein Bestimmungsbuch. Bern – Stuttgart – Wien, Haupt, 2008.
 • Jan Štursa, Jiří Dvořák: Atlas krkonošských rostlin. České Budějovice, Karmášek, 2009.
 • Daniel Dítě, Pavol Eliáš, Daniel Hrčka: Horské rostliny. Praha, Mladá fronta, 2010.
 • Manuel Werner: Welche Alpenblume ist das? Stuttgart, Kosmos, 2011.