Werner Walter Hugo Paul Rothmaler se narodil 20. srpna 1908 v německém Sangerhausenu (Sachsen-Anhalt), zemřel 13. dubna 1962 v Lipsku. Německý botanik, především systematik a geobotanik, i u nás velmi dobře známý především jako autor německého botanického klíče Exkursionsflora von Deutschland, jemuž se říkává zkráceně přímo Rothmaler.

V roce 1927 absolvoval zahradnická studia ve Výmaru a Postupimi. V Postupimi se seznámil s ředitelem Botanického muzea a botanické zahrady v Berlíně-Dahlemu Ludwigem Dielsem. Ten mu v roce 1933 nabídl účast na botanické expedici ve Španělsku. Sběry v této oblasti mu vynesly pověst vynikajícího znalce květeny Pyrenejského poloostrova. Po vypuknutí španělské občanské války působil v portugalském Národním institutu pro zemědělský výzkum v Lisabonu. V roce 1940 se vrátil do Německa a záhy narukoval na východní frontu. Po sedmi měsících služby se však ze zdravotních důvodů vrátil zpět. V roce 1943 promoval spisem Vegetationsstudien im südwestlichen Portugal a habilitoval v roce 1947 na univerzitě v Halle prací o rodu Lachemilla, Rosaceae. V roce 1949 byl v Halle jmenován docentem, v roce 1950 profesorem. V letech 1953–62 byl vedoucím Ústavu zemědělské biologie na univerzitě v meklenburském Greifswaldu (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald).
Jak již bylo řečeno výše, zcela nejznámějším jeho dílem je Exkursionsflora von Deutschland, která poprvé vyšla v roce 1950. Od té doby vyšla ještě mnohokrát v dotiscích i nových vydáních. Stala se velmi vyhledávanou i v okolních zemích – celostředoevropský charakter díla je evidentní. V současnosti je toto dílo pětisvazkové, nejpopulárnější je zřejmě jeho třetí díl s 2814 ilustracemi cévnatých rostlin, na nichž jsou detailně zachyceny a především zdůrazněny rozdílné znaky jednotlivých druhů (svazky Exkursionsflory – I. Niedere Pflanzen; II. Gefässpflanzen: Grundband; III. Gefässpflanzen: Atlasband; IV. Gefässpflanzen: Kritischer Band; V. Krautige Zier- und Nutzpflanzen).
Kromě tohoto díla je však také autorem Allgemeine Taxonomie und Chorologie der Pflanzen (1950), Monographie der Gattung Antirrhinum (1956) aj.

V botanické literatuře se pro jeho jméno užívá zkratka ROTHM. Na jeho počest byl pojmenován rod Rothmaleria Font Quer, Asteraceae. Řada rostlin nese jeho jméno druhové, například Alchemilla rothmaleri, Lupinus rothmaleri, Myrica rothmalerana, Silene rothmaleri aj.
Rothmaler