Syn.: Embothrium chaparro Humb., Embothrium curvatum Willd. ex Roem. et Schult., Rhopala boissieriana Meisn. in DC., Rhopala complicata Kunth, Rhopala dentata R. Br., Rhopala gardneri Meisn. in Mart., Rhopala macropoda Kl. et Karst., Rhopala martii Meisn., Rhopala media R. Br., Rhopala ovalis Pohl, Rhopala veraguensis Kl. ex Meisn. in DC., Roupala arvensis Barb. Rodr., Roupala boissieriana Meisn., Roupala borealis Hemsl., Roupala complicata Kunth, Roupala darienensis Pittier, Roupala dentata R. Br., Roupala discolor Rusby, Roupala dissimilis Pittier, Roupala frondosa Rich. ex Meisn. in DC., Roupala gardneri Meisn., Roupala macropoda Klotzsch, Roupala martii Meisn., Roupala media R. Br., Roupala mucronulata Mez, Roupala ovalis Pohl, Roupala panamensis Pittier, Roupala pyrifolia Salisb. et Knight, Roupala raimondii J. F. Macbr., Roupala repanda Lundell, Roupala steyermarkii Sleumer
Čeleď: Proteaceae Juss. – proteovité
Roupala montana
Rozšíření: Rozsáhlý areál se rozkládá od Mexika až do Jižní Ameriky, zasahuje do Guyany a na západě kontinentu na svazích And až do Bolívie, roste v téměř celé Brazílii a zasahuje i do Paraguaye a severovýchodní Argentiny.
Ekologie: Provází poloopadavé i stálezelené lesy a jejich okraje, v savanách galeriové porosty; roste zejména v oblastech s periodou sucha. Vystupuje do nadmořských výšek až 2600 m.
Roupala montana
Popis: Stálezelený keř nebo stromek vysoký 1–8(–25) m; borka v mládí světle šedá, později tmavnoucí, s četnými lenticelami. Listy jsou střídavé, jednoduché, řidčeji na kvetoucích větvích i složené, řapíkaté, kožovité, tmavozelené; jednoduché listy jsou vejčité až kopinaté, (2,5–)4–14 cm dlouhé a (1,2–)2–9 cm široké, čepel na řapík křídlatě sbíhavá, celokrajná a často zvlněná, někdy drobně zubatá, na vrcholu zašpičatělá až špičatá; složené listy lichozpeřené, s 4–8 jařmy. Květenství je bohatý hrozen 5–20(–26) cm dlouhý; květní stopky jsou 1,5–4,5 mm dlouhé; květy jsou oboupohlavné, 7–9 mm dlouhé; 4 okvětní lístky jsou ven vyhnuté, bílé; tyčinky jsou 4, přirostlé k bázi okvětí; gyneceum tvoří jediný pestík se svrchním semeníkem. Plody jsou zakřivené, 2–3,5 cm dlouhé měchýřky s křídlatými semeny.
Poznámka: Rod patří do typické gondwanské čeledi Proteaceae, jejíž druhy se převážně vyskytují na jižní polokouli a která se vyznačuje velkou druhovou rozmanitostí – na úrovni stovek druhů – v Austrálii a v jižní Africe. Jinde rostou jen vzácně. V Jižní Americe je známo celkem 8 rodů, z nich rod Roupala zasahuje nejdále na sever.
Roupala montana
Roupala montana
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 24. 2. 2009 (Kostarika, NP Rincón de la Vieja, Las Pailás).