Během prázdnin se můžete v návštěvnickém centru Průhonického parku seznámit s originály prací dětské ilustrátorské soutěže Nejen pro Aničku. Soutěž probíhala v zimě tohoto roku a navazovala na obdobnou soutěž O nejlepší botanickou ilustraci roku 2011, která byla určena dospělým.

Milí čtenáři,
výtvarná díla ze soutěže O nejlepší botanickou ilustraci je možné si v těchto dnech prohlédnout ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě hl. m. Prahy.