Jsou druhy, na které bylo během staletí nazíráno co do systémového zařazení rozdílně, často byly přesouvány mezi příbuznými rody nebo se dále druhově upřesňovaly. O chrpě modré toto říci nemůžeme, považujeme jej za nezaměnitelný a jednoznačný druh už od dob Linného.

Hlaváček jarní je v lékařství známou rostlinou užívanou pravděpodobně již ve starověku. V současné době je léčebně využíván pouze po farmakologické úpravě v lékařství. Domácí užití vzhledem k vysoké jedovatosti rostliny a charakteru léčby dnes nepřipadá v úvahu.

Zdálo by se, že botanický popis každého druhu je zcela pregnantní, přesný, a tedy ve své podstatě i věčný. Jistě nemůže nikdy dojít k výraznějším změnám při popisu určitého druhu, rozhodně ale můžeme postřehnout jemné rozdíly v detailech, mnohdy kouzelně působí i starobylý jazyk dávných botanických popisů.

Tak, jako na tomto světě nic nežije věčně, není ani geografické rozšíření druhů historicky neměnné. Je otázkou, do jaké míry jsou změny areálu rozšíření zapříčiněny přírodními vlivy a kde se začíná svým destruktivním podpisem uplatňovat lidská činnost. Jisté je, že počet lokalit hlaváčku jarního (Adonis vernalis) se u nás za posledních několik desetiletí dosti snížil, byl proto zařazen k silně ohroženým druhům naší květeny a je také chráněn zákonem. Pokusme se najít starší zprávy o výskytu tohoto druhu u nás.

Prstnatec májový – letošní rostlina roku – patří oproti předchozím rostlinám roku rozhodně mezi druhy, které v taxonomii putují od rodu k rodu, mění svá jména vědecká i česká, dokonce i lidová. Pojďme se stejně jako v předchozích letech podívat do starých vybraných klíčů.

Přestože patří prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) k našim nejčastějším a nejhojnějším orchidejím, je zároveň pravdou, že patří mezi ohrožené druhy naší flóry a lokalit s jejím výskytem dlouhodobě ubývá. Příčinou ohrožení bývá změna vlhkostních poměrů a vegetační skladby biotopu nebo jeho úplná ztráta, případně nezákonný sběr rostlin. Zároveň se ale také daří mnoho lokalit zachránit a dokonce vhodně podporovat rozvoj jednotlivých populací.

Milí čtenáři,
v letošní čtenářské anketě Rostlina roku, kterou v historii již po sedmé vyhlásil internetový magazín BOTANY.cz, jsme zkusili vybírat trochu jinak. Nenabídli jsme vám tentokrát konkrétní druhy, ale rovnou celé skupiny rostlin, přesně takové, které na sklonku 16. století vytvořil český botanik Adam Zalužanský ze Zalužan.