Prstnatec májový – letošní rostlina roku – patří oproti předchozím rostlinám roku rozhodně mezi druhy, které v taxonomii putují od rodu k rodu, mění svá jména vědecká i česká, dokonce i lidová. Pojďme se stejně jako v předchozích letech podívat do starých vybraných klíčů.

Přestože patří prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) k našim nejčastějším a nejhojnějším orchidejím, je zároveň pravdou, že patří mezi ohrožené druhy naší flóry a lokalit s jejím výskytem dlouhodobě ubývá. Příčinou ohrožení bývá změna vlhkostních poměrů a vegetační skladby biotopu nebo jeho úplná ztráta, případně nezákonný sběr rostlin. Zároveň se ale také daří mnoho lokalit zachránit a dokonce vhodně podporovat rozvoj jednotlivých populací.