Vltava opouští Pražskou kotlinu hluboko zaříznutým údolím lemovaným skalnatými srázy a roklemi. Na jejím levém břehu u pražské čtvrti Sedlec se nachází přírodní památka Sedlecké skály s pozoruhodnými společenstvy skal, teplomilné skalní stepi a křovin s výskytem chráněných a ohrožených druhů.

Chodíte po mostech často? Život bez mostů by byl určitě existencí příliš jednobřehou, tuze fádním touláním se jen po jediné straně řeky. Tento malý kousek vesmíru, jehož smyslem zdánlivě není nic jiného než cesta, kterou vás vede za lidmi na druhé straně, skrývá v sobě samotném často mnohem větší kouzlo, než by se na první pohled mohlo zdát. Zkusme ho spolu najít – projděme se po mostě u nás snad nejznámějším a podívejme se na něj trochu jinak.

Při floristickém průzkumu pražských železničních stanic, který organizovala Přírodovědná společnost v letech 2008 a 2009, bylo celkově zaznamenáno 513 taxonů vyšších rostlin, počet záznamů o výskytu jednotlivých druhů přesáhl přes 3 tisíce položek. Zmapováno bylo celkově 37 železničních stanic Prahy.

Od léta roku 2008 do podzimu 2009 uskutečňovala Přírodovědná společnost projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy. Tuto akci finančně zaštítilo i Hlavní město Praha.

Trať č. 011 (směr Kolín) zahrnuje na území Prahy tyto železniční stanice:

Trať č. 070 (směr Turnov) zahrnuje na území hlavního města Prahy tyto stanice:

Trať č. 091 (směr Kralupy nad Vltavou) zahrnuje na území Prahy tyto železniční stanice:

Trať č. 120 (směr Hostivice, Kladno), takzvaná Buštěhradská dráha, zahrnuje na území Prahy tyto železniční stanice:

Trať č. 122 (směr Hostivice, Rudná u Prahy) zahrnuje na území Prahy tyto železniční stanice:

Trať č. 171 (směr Beroun) zahrnuje na území Prahy tyto železniční stanice:

Trať č. 173 (směr Rudná u Prahy, Beroun), zvaná též Pražsko-duchcovská dráha, zahrnuje na území Prahy tyto železniční stanice:

Trať č. 210 (směr Vrané nad Vltavou) zahrnuje na území Prahy tyto železniční stanice:

Trať č. 221 (směr Benešov u Prahy) zahrnuje na území hlavního města Prahy tyto stanice:

Trať č. 231 (směr Lysá nad Labem) zahrnuje na území hlavního města Prahy tyto stanice:

Výskyt drevín v koľajiskách a okolí železničných tratí nesúvisí priamo s prepravou ľudí a tovarov, ale s výsadbami na priľahlých priestranstvách. Do koľajiska sa potom dostávajú hlavne prenosom plodov a semien vetrom (anemochória) alebo prostredníctvom živočíchov, hlavne vtákov, ktorým slúžia ako potrava (endozoochória).