Východně od obce Pozděchov (okres Vsetín) v údolí potoka Trubiska se nachází přírodní památka vyhlášená v roce 2013. Předmětem ochrany je drobný plž vrkoč útlý (Vertigo angustior) a jeho biotop. Tím je pěnovcové prameniště v severní části přírodní památky.

Přírodní rezervace se nachází asi 1 km západně od obce Blatno u Podbořan (okres Louny) a na ploše 13,78 hektarů chrání lesní porosty na příkrém, téměř východně orientovaném svahu. Oficiálně byla rezervace vyhlášena v roce 1993, ale již od roku 1934 byla chráněna svým majitelem hrabětem Eugenem Czerninem, který necelých 7 hektarů vyjmul z běžného hospodaření.

Devět vlakových spojů z Rakovníka za celý den – hmm, to tedy není zrovna mnoho. A to, prosím pěkně, jen v pracovních dnech, o víkendu je to ještě o jeden vlak méně: první vlak sem přijede až v 7.33 h, další deset minut před desátou a o půl dvanácté, pak ve 13.22 a 15.37 h, za dvě hodiny další, pak za dvě hodinky ještě jeden, nakonec tu zastaví rakovnický „flamendrák“ ve 23.27 h. Poslední vlak odtud zpět do Rakovníka jede už ve 20.24 h, ovšem pozor o vánočních svátcích, to totiž tento spoj nejede, takže musíte na vlak už v 18.09 h, jinak byste si mohli vánoční stromeček nastrojit leda tak před nádražní budovou – pár nižších konifer tam možná právě pro tento účel vysazených opravdu je.

Na samém jihu Znojemska, v těsné blízkosti rakouské hranice, byla v roce 2014 vyhlášena přírodní památka Ječmeniště. Skládá se ze dvou oddělených částí, její rozloha dohromady činí 61,77 ha. Vyhlášením této rezervace současně zanikla podstatně menší přírodní památka Mandloňová mez o rozloze 0,21 ha, vyhlášená v roce 1997, která se stala součástí té dnešní velké. Svůj název rezervace dostala podle zaniklé obce Ječmeniště (Gerstenfeld), která byla jako jediná (!) v jihomoravském pohraničí po vzniku železné opony takřka bezezbytku zlikvidována. Ječmeniště je rovněž vedeno na seznamu evropsky významných lokalit.

Krumlovsko-rokytenské slepence byly za národní přírodní rezervaci vyhlášeny teprve v roce 2005. Území je tvořeno skupinou čtyř izolovaných lokalit, které se nacházejí východně a severovýchodně od Moravského Krumlova (Znojemsko). Slouží k ochraně přírodovědecky nejhodnotnější části členitého údolí říčky Rokytné. Celková výměra rezervace je 87 hektarů, geologický podklad tvoří především slepence permského stáří. Oblast je druhově velmi bohatá a zahrnuje i řadu ohrožených a chráněných druhů rostlin.

V polích mezi Čebínem a Malhostovicemi (bývalý okres Brno-venkov) se nacházejí dva vápencové skalní ostrovy. Blíže k Čebínu leží menší Malá skalka, necelý kilometr od Malhostovic – vlastně jen několik desítek metrů od Malé skalky – zase rozlehlejší Malhostovická pecka. Oba skalní výchozy jsou tvořeny střednědevonskými vilémovickými vápenci, lokalita leží v nadmořské výšce od 304 do 332 m, její rozloha nepřesahuje 2 hektary.

U Mohelna stojí kříž. A hned za ním další. A mezi nimi leží snad nejslavnější step Moravy.

V době německé okupace bylo naplánováno vybudovat mezi rakouskou Vídní a slezskou Vratislaví strategicky důležitou dálnici. V některých úsecích dokonce byla zahájena i stavba této magistrály (od roku 1940), její poměrně nápadné trosky dodnes najdeme v okolí Brna. Zmiňovaná rezervace je také vlastně pozůstatkem tohoto projektu, jedná se o dálniční průkop poblíž města Kuřimi (okres Brno-venkov). V současnosti zde najdeme pozoruhodná mokřadní společenstva – svahy úvozu sice osídlily náletové dřeviny, ale zamokřené dno je domovem několika druhů chráněných rostlin, mimo jiné i orchidejí. Rozloha rezervace činí zhruba 3 hektary, nachází se v nadmořské výšce 290–303 m.

Dvě bývalé pískovny, dokládající existenci moře před 17–18 miliony let, se nacházejí na jižním okraji obce Oleksovice v okrese Znojmo. Obnažená písčitá půda vytvořila vhodné podmínky pro hnízdění břehule říční. Na mírnějších svazích se daří pískomilné květeně.

Nedaleko Moravského Krumlova najdeme obec Bohutice (okres Znojmo – mapa). Lze zde obdivovat zámek s třípatrovými renesančními arkádami, Lurdskou jeskyni a několik barokních soch. Jedna z nich, sv. Michal, je umístěna za obcí na skalnatém návrší prohlášeném v roce 1996 za přírodní památku s názvem U Michálka o výměře necelý jeden hektar. Obec je známa především meruňkovicí, zámeckými sklepy a viničními tratěmi, z nichž jedna se nalézá v bezprostředním sousedství přírodní památky.