Město Kašán najdeme v centrální části Íránu, v isfahánské provincii, v kraji suchém a horkém. Některé staré rukopisy právě sem kladou původ novozákonních Tří králů. Proto blahoslavený poutník Odorik z Pordenone ve svém věhlasném cestopise ze začátku 14. století o tomto městě poznamenává: …zastavil jsem se v městě Tří mágů, jež slove Cassan, městě to královském a velkého věhlasu. Přestože je Tataři velice poplenili, oplývá toto město chlebem a vínem a mnohým jiným zbožím. Z tohoto města jest do Iherusalema padesáte dní cesty a mágové našli Iherusalem a vykonali cestu tak rychle zázrakem zajisté a božskou silou, nikoliv lidskou. A mnoho jiných věcí je v tom městě, jež vypovědět bylo by nepříliš prospěšno.