Na severním okraji nejjižnějšího izraelského města Eilat, při vstupu z pouštní oblasti Arava, se rozkládá malá botanická zahrada. Je vystavěna na kamenných terasách ve starověkém biblickém stylu a osázena asi tisícovkou taxonů ovocných a okrasných stromů, keřů, bylin a užitkových rostlin z celého světa.

Terasy Bahá’í Faith, také známé jako Visuté zahrady v Haifě, jsou terasové zahrady kolem bahá’istické svatyně na hoře Karmel v přístavním městě Haifa v Izraeli. Bahá’istická svatyně a zahrady (הגנים הבהאים ומקדש הבאב) jsou jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů v Haifě a v roce 2008 byly tyto památky zapsány na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Olivová hora (také Olivetská hora) nebo Olivový vrch ve východní části Jeruzaléma je nejznámější lokalita spojovaná s olivovníkem (Olea europaea), důležitou plodinou provázející civilizace kolem Středozemního moře. Svahy hory kdysi pokrývaly olivové háje. Na Olivové hoře jsou místa mnohokrát zmiňovaná v Bibli, která jsou posvátná především pro židy a křesťany, některá jsou významná i pro islám.