Arboretum Püspökszentlászló leží u letního sídelního zámku severně od vesnice Hosszúhetény v pohoří Mecsek. Arboretum je součástí významného chráněného území Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet. Celé pohoří je hustě zalesněné převážně bukovými, na jižních svazích též dubovými lesy s mnoha ohroženými maďarskými druhy rostlin. Mimo jiné zde leží severní hranice druhu Paeonia banatica.