Provinční město na půl cesty mezi Budapeští a Debrecínem, to je Eger, město vína a termálů. Eger je ale také tradičně centrem výuky pedagogů, status zdejší školy byl nedávno dokonce povýšen na univerzitu, která nese jméno Károlye Eszterházyho – a takové město si už botanickou zahradu určitě zaslouží. Díky své poloze na úpatí pohoří Bükk, tedy na samém okraji rozlehlé maďarské pusty, vždycky jeho okolí bylo a je botanicky zajímavé. Z univerzitního herbáře lze soudit, že tudy již prošlo pár vynikajících rostlinomilců zvučných jmen, například Márton Vrabély, Sándor Jávorka, Ádám Boros, Tamás Pócs a mnoho dalších, mezi nimi i velmi vlídný, ale pevný učitel, János Suba, jenž se jako vedoucí katedry botaniky se svými kolegy rozhodl v roce 1967 založit botanickou zahradu.

Arboretum Püspökszentlászló leží u letního sídelního zámku severně od vesnice Hosszúhetény v pohoří Mecsek. Arboretum je součástí významného chráněného území Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet. Celé pohoří je hustě zalesněné převážně bukovými, na jižních svazích též dubovými lesy s mnoha ohroženými maďarskými druhy rostlin. Mimo jiné zde leží severní hranice druhu Paeonia banatica.