Sahara je největší poušť Země, má rozlohu 9,1 miliónů km2, zaujímá více než čtvrtinu afrického kontinentu. Rozkládá se v severní Africe kolem obratníku Raka, od břehů Atlantského oceánu po Rudé moře. Na severu je hranicí Sahary pohoří Atlas a pobřeží Středozemního moře, na jihu přechází poušť do pásma stepí a savan.