Součástí oblasti jsou především oba hlavní ostrovy Nového Zélandu, dále se sem řadí ostrovy Norfolk, Ostrov lorda Howa, Chathamské a Kermadekovy ostrovy a několik skupin jižně a jihozápadně od Nového Zélandu. Hlavní ostrovy jsou pevninského, gondwanského charakteru, menší jsou převážně mladé, sopečné. Klima je zde dosti různorodé, na samotném Novém Zélandu je gradient od teplých a poměrně vlhkých subtropů na severu až po subpolární klima na některých místech na jihu. Vysoké hory jsou překážkou pro vlhké větrné masy, které přicházejí od západu, takže jsou zde místa s extrémně vysokými srážkami; to odpovídá i přítomnosti ledovců.
Nový Zéland
Vegetace je rozmanitá, v nejteplejších částech rostou mangrove a palmy, ve vegetačním gradientu najdeme stálezelené i opadavé lesy, v horách alpinskou vegetaci, na jižněji položených ostrovech je jen nízká bylinná vegetace. Flóra je velmi starobylá a dosti bohatá; ačkoli zde chybějí endemické čeledi, najdeme zde asi 45 endemických rodů. Význačný endemismus mají také menší ostrovy. Vývojově zdejší květena souvisí především s jihem Jižní Ameriky, zatímco vztahy s Austrálií jsou překvapivě slabé. Nepříliš výrazné jsou i vztahy s flórou Oceánie, které byly ochuzeny v průběhu čtvrtohor.

Podpis

Nový Zéland
Novozélandská oblast zahrnuje tyto floristické provincie:

Tachtadžjan
Květena Novozélandské oblasti na BOTANY.cz (včetně neofytů):