Nejrozsáhlejší floristická oblast na světě tvoří chladný a temperátní pás v Evropě, severní Asii i v Severní Americe. Geologická minulost dnešního území je dosti rozmanitá, v rozhodujícím období od druhohor zde byl prakontinent Laurasie, jehož části se průběžně spojovaly a zase rozpadávaly. Zásadní význam měly doby ledové, během nichž zde vzniklo několik samostatných pevninských ledovců, ale některé části ve vysokých zeměpisných šířkách nebyly pokryty ledovcem zřejmě nikdy. Současné klima je dosti různorodé, je zde gradient teploty od severu k jihu a výrazný gradient kontinentality. I v chladných územích může být krátké, ale teplé léto, ale zejména v centru kontinentů panují velmi kruté zimy. Naproti tomu v oceanických územích nemusí mrznout prakticky vůbec.
Vegetaci oblasti tvoří 3 základní biomy: od severu jsou to bezlesá tundra, jehličnatá tajga a v Evropě i opadavý listnatý les. Zonace je porušena v horách, kde bývá výrazná stupňovitost, v níž jakoby se zopakovala horizontální zonace – v nejvyšších polohách bývá pravidelně zastoupeno alpinské bezlesí s obdobnou druhovou skladbou jako v arktické tundře. Flóra je silně ovlivněna kvartérním vývojem a téměř úplně postrádá starobylejší prvky. Endemismus (jen na rodové a druhové úrovni) je vázán především na horské systémy při jižní hranici oblasti.

Podpis

Tachtadžjan
Cirkumboreální oblast tvoří tyto floristické provincie:

Druhy Cirkumboreální oblasti zastoupené v databázi BOTANY.cz (včetně neofytů):