Při pohybech zemských desek vznikl mezi dnešní Severní a Jižní Amerikou řetěz ostrovů, který se teprve v průběhu třetihor definitivně spojil a vznikl tak pevninský most – Střední Amerika. Další ostrovy vytvořily řetěz kolem Karibského moře. Do tohoto region započítáváme i jižní cíp Floridy, Bermudy, Bahamy, v Pacifiku i ostrovy Revilla-Gigedo, Kokosový ostrov a Galapágy, naopak sem nepatří náhorní plošiny Mexika. Místy jsou zde vysoké hory, většinou sopky, ale i korálové ostrovy a nízké písečné lavice. Panuje zde horké tropické klima, místy s extrémně vysokými srážkovými úhrny, některé oblasti, zejména na karibské straně, jsou pravidelně ovlivňovány monzunem.
USA
Vegetaci tvoří v jádru oblasti tropické deštné lesy, směrem k okrajům i poloopadavé lesy a lokálně až savany, v nízko položených plošinách jsou rozsáhlé močály a podél pobřeží mangrove. Flóra je extrémně bohatá, prolínají se v ní prvky holarktické i neotropické. Endemismus zahrnuje 2 čeledi a asi 600 rodů. Charakteristické je bohatství palem, ale i cykasů, druhů rodu Heliconia, čeledi Bromeliaceae a dalších.

Podpis

Antilská provincie
Karibská oblast zahrnuje tyto floristické provincie:

Tachtadžjan
Z Karibské oblasti na BOTANY.cz najdete (včetně neofytů):