Klíčová paleotropická oblast zahrnuje především ostrovní část jihovýchodní Asie, na kontinentu do ní patří pouze Malajsie. Součástí Malesie je celá Indonésie, Filipíny, Nová Guinea a melanéská část Oceánie, tj. Bismarckovy ostrovy a Šalamounovy ostrovy. Na západě sem patří ještě souostroví Nikobary v Indickém oceánu. Geologická stavba je složitá, jsou zde staré krystalické části, místy jsou překryty mladšími sedimenty a významný je i současný vulkanismus. Hory na některých ostrovech dosahují velkých výšek (Mt. Kinabalu na Borneu 4095 m n. m., Puncak Jaya na Nové Guinei 4884 m n. m.). Klima je tropické, vlhké, ovlivňované monzuny, ale jsou zde zřetelné lokální rozdíly. Na Nové Guinei jsou dokonce malé ledovce.
Sumatra
Nejtypičtější vegetací malesijské oblasti jsou tropické deštné lesy, charakteristické kostrou tvořenou zástupci čeledi Dipterocarpaceae. Ve vyšších pohořích je střídají mlžné porosty; pouze některé ostrovy, na nichž se uplatňuje srážkový stín, mohou mít poloopadavé lesy nebo dokonce až savanu. V nejvyšších horách je keřová vegetace tvořená vřesovcovitými (Ericaceae), zejména pěnišníky (Rhododendron) a borůvkami (Vaccinium).
Filipínská oblast
Květena je neuvěřitelně bohatá, udává se kolem 25 000 druhů, mnoho rodů a dokonce 2 endemické čeledě (Lophopyxidaceae a Matoniacae). Je zde bohatě zastoupena většina tropických skupin; velkou druhovou diverzitu zde mají např. palmy (Arecaceae). Zasahují sem však i některé holarktické prvky: kromě zmíněných vřesovcovitých je to např. i borovice Pinus merkusii. Naopak je zde i dosti výrazný vliv Gondwany, projevující se v přítomností pabuků (Nothofagus), blahočetů (Araucaria), noholistů (Podocarpus) a dalších.
Nepenthes ampullaria
Malesijská oblast se dělí na tyto podoblasti a provincie:
Malajská podoblast

Papuanská podoblast

Podpis

Tachtadžjan
Malesijskou oblast na BOTANY.cz zastupují (včetně neofytů):