Madagaskarská oblast je jedním z floristicky nejvyhraněnějších území Paleotropis. Představuje zčásti odtržené fragmenty prakontinentu Gondwana (Madagaskar a Seychely), které prodělaly velmi dlouhé období samostatného vývoje. Naproti tomu Komory a Maskarény (Réunion, Mauritius a Rodriguez) jsou mladší, vulkanického původu a vynořily se z oceánu. Některé malé ostrovy mají charakter korálových atolů. Je zde převážně vlhké tropické klima: relativně stabilní na Seychelských ostrovech, monzunové na ostatních; jihozápad Madagaskaru je však dosti suchý.
Madagaskar
Vegetaci tvoří tropické deštné lesy, poloopadavé monzunové lesy i savana; v nejvyšších polohách jsou horská keřová až keříková společenstva. K tropické vegetaci samozřejmě patří i mangrove. Flóra vykazuje extrémně vysoký endemismus: je zde 5 endemických čeledí (Asteropeiaceae, Barbeuiaceae, Physenaceae, Sarcolaenaceae a Sphaerosepalaceae), asi 400 rodů; mezi přibližně 10 000 druhy je endemitů asi 80 %. Nejbohatší květenu najdeme na Madagaskaru. Flóra má překvapivě bližší vztah k jihovýchodní Asii než k Africe; projevuje se to např. na výskytu nápadně velké diverzity palem, a dále v zastoupení druhů rodu Dillenia a Nepenthes.

Podpis

Réunion
Madagaskarská oblast zahrnuje tyto floristické provincie:

Madagaskar
Souhrnné články o vybraných územích této oblasti:

Tachtadžjan
Soupis taxonů madagaskarské oblasti, které jsou obsaženy v databázi BOTANY.cz:

Madagaskar