Největší plochu západní části Paleotropis zabírá Súdánsko-zambezijská oblast. Její jádro leží v subsaharské Africe, kde je vymezena plošným rozšířením savan: zasahuje tedy od pobřeží Atlantiku v Senegalu k pobřeží Rudého moře v Eritreji (na severu je vymezena okrajem pouště), na jih se souvisle táhne především na východní straně kontinentu, ale v oblasti obratníku se zase rozšiřuje v Angole až k Atlantiku. Přesahuje ale také do Asie, kde zahrnuje jižní a severovýchodní cíp Arabského poloostrova a dále jihovýchod Íránu, větší část Pákistánu a končí v západní Indii ve svazových státech Rádžastán a Gudžárat. Jsou to většinou staré horninové masivy, které byly kdysi spojeny do prakontinentu Gondwana, avšak poté, co se rozpadl, došlo k jejich propojení se zemskými deskami jiného původu. Územím procházejí velké tektonické poruchy (Velká příkopová propadlina), na které je vázán dodnes aktivní vulkanismus. Tropické klima je charakterizováno sezónností srážek, deště mají monzunový charakter.
Súdánsko-zambezijská oblast
Nejtypičtějším vegetačním prvkem oblasti je savana – travnatý biom s parkově roztroušenými keři a stromy. Jen na místech s poněkud vlhčím klimatem jsou poloopadavé sucholesy. V nejsušších oblastech vegetace přechází až do polopouští a lokálně i pouští. Odlišná je situace ve vysokých horách, kde je vyvinuta výrazná vegetační stupňovitost s mlžnými lesy, křovinami a afromontánními trávníky s účastí bizarních růstových forem. Flóra je typicky paleotropická, avšak bez podstatnějšího podílu evolučně starobylých prvků. Zejména ve vysokých horách východní Afriky a Arabského poloostrova se objevují i holarktické prvky, např. jalovec Juniperus procera zasahuje na jih až do Zimbabwe. Naproti tomu ve stejných územích jsou i typické gondwanské elementy, např. druhy rodů Podocarpus a vzácně i Protea.

Podpis

Súdánsko-zambezijská oblast
Súdánsko-zambezijská oblast se dělí na tyto provincie:

Souhrnné články o této oblasti:

Tachtadžjan
Na BOTANY.cz najdete tyto druhy Súdánsko-zambezijské oblasti (včetně neofytů):