Syn.: Radamaea prostrata Benth., Radamaea rupestris Bonati
Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité

Syn.: Linum radiola L., Radiola multiflora (Lam.) Asch., Radiola radiola (L.) H. Karst., nom. inval., Millegrana radiola (L.) Druce
Čeľaď: Linaceae S. F. Gray. – lnovité / ľanovité

Syn.: Allenia urena (L. f.) E. Phillips, Allenia urens Phillips, Hibiscus urens L. f.
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité

Syn.: Rafflesia titan Jack, nom. illeg.
České mená: patma (Presl 1846), raflesie (Mareček 2001)
Čeľaď: Rafflesiaceae Dum.

Česká jména: patma (Presl 1846), raflesie (Mareček 2001)
Čeleď: Rafflesiaceae Dum.

Syn.: Ramonda pyrenaica Pers., Verbascum myconi L.
Čeleď: Gesneriaceae Rich. et Juss. ex DC. – podpětovité

Syn.: Chaixia nathaliae (Pančić et Petrović) O. Schwarz
Čeleď: Gesneriaceae Rich. et Juss. ex DC. – podpětovité

Syn.: Chaixia serbica (Pančić) O. Schwarz
České mená: ramondie srbská (Nauman 1946, Mareček 2001)
Čeľaď: Gesneriaceae Rich. et Juss. ex DC. – podpětovité

Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Syn.: Hecatonia aconitifolia Schur, Ranula aconitifolia Fourr.
České jména: pryskyřník omějolistý (Kubát 2002)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Syn.: Ranunculus acer L.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Syn.: Hecatonia alpestris Schur, Leuconoe alpestris Fourr.
Česká jména: pryskyřník podhorní (Sloboda 1852), pryskyřník alpský (Dostál 1950), pryskyřník vysokohorský (Dostál 1989), pryskyřník alpský (Mareček 2001)
Slovenská jména: pryskyřník podholní (Reuss 1853), iskerník alpský (Dostál 1950), iskerník alpínsky (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Syn.: Pfundia arvensis (L.) Opiz
Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité