Kolik v naší přírodě roste vlastně druhů rostlin? Jsme v porovnání s jinými zeměmi krajinou floristicky bohatou nebo spíše chudou? Pojďme se podívat, jak by vypadal soupis všech druhů, poddruhů a variet rostlin naší vlasti. No a abychom použili pokud možno co nejucelenější zdroj informací o naší květeně, vezměme za základ dnes již klasickou národní botanickou knihu, totiž Klíč ke květeně České republiky (Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. /eds./, Academia, Praha 2002).

Následující soupis, který z Klíče vychází, obsahuje celkově 3721 taxonů vyšších rostlin. Nedávno vydaný seznam české flóry (Danihelka et al. 2012) udává z České republiky 3557 druhů, 194 dalších poddruhů a 609 zaznamenaných kříženců. Všechny druhy však nejsou na našem území původní, některé se u nás zabydlely už v dávné minulosti, jiné se objevily teprve nedávno nebo se jen u nás pěstují v zahradách a polních kulturách. Jisté však je, že se s těmito rostlinami můžete na našem území skutečně setkat. Jsou zde uvedeny i druhy, které v posledních dvou stoletích na našem území vyhynuly – existuje snad přece jen v některých případech možnost, že se opět někde objeví, navíc k původním taxonům ČR vyhynulé rostliny rozhodně také patří.

…pokračování

Zvýšený zájem lidí o orchideje je jevem velmi starým. Vstavačovité byly už ve starověku a středověku z nesmyslných důvodů ničeny pro své hlízy, ze kterých dryjáčníci připravovali obskurní elixíry lásky. Ovšem ani v novověku jejich „popularita“ neupadla. Projevy silné orchideománie můžeme sledovat od 19. století. Tehdy se totiž staly tropické druhy orchidejí vyhledávanými trofejemi evropských skleníků.