John Ray se narodil dne 29. listopadu 1627 v Black Notley u Braintree v anglickém Essexu, zemřel 17. ledna 1705 tamtéž. Od roku 1670 se podepisoval jako J. Wray. Britský přírodovědec.

Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach se narodil dne 8. 1. 1793 v Lipsku, zemřel 17. 3. 1879 v Drážďanech. Významný německý botanik i zoolog, ornitolog.

Josef Rohlena se narodil 3. 1. 1874 v Přepychách u Opočna, zemřel 26. 1. 1944 v Praze. Český přírodovědec.